Zgodnji znaki avtizma – priročnik

Zgodnji znaki avtizma – priročnik za strokovne delavce in starše je bil zasnovan za podporo zdravnikom na primarni ravni skrbi za otroke ter vsem ostalim, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki. Ob odsotnosti bioloških pokazateljev, se znake avtizma ugotavlja z opazovanjem otrokovega vedenja ter s podrobnim opisom otrokovega dotedanjega razvoja.

Priročnik je sestavila Linda Lee, izkušena medicinska sestra in mati otroka z avtizmom, s pomočjo mnogih strokovnjakov iz pedagoškega in medicinskega področja. Pod mentorstvom doc. dr. Vanje R. Kiswarday iz Univerze na Primorskem ga je leta 2019 prevedla in prilagodila za rabo v Sloveniji Suzana Odžić, študentka Inkluzivne pedagogike na UP PEF in mati dvojčkov z avtizmom.

Ker število otrok diagnosticiranih z avtizmom v razvitih državah strmo narašča, je izjemnega pomena intenzivna zgodnja obravnava, ki dokazano izboljša razvoj otrok z avtizmom. Da pa bi do zgodnje obravnave prišlo še pravi čas, je ključno (pre)poznavanje prvih znakov avtizma, tako s strani zdravstvenih in pedagoških delavcev kot tudi s strani staršev. Ključ do zgodnjega odkrivanja avtizma je tako v izobraževanju tistih, ki skrbijo za dobrobit otroka ter v njihovem povezovanju, obravnava otroka pa mora biti individualizirana in mora temeljiti na sodelovanju strokovnjakov med seboj in z starši.

Učinek avtizma je obsežen, hkrati pa je zaradi svojih spektralnih karakteristik težko prepoznaven, zato je priročnik preprosto in slikovito oblikovan, prav tako pa so v njem zbrana priporočila za vse vas, ki želite otrokom z avtizmom in njihovim družinam čim bolj učinkovito pomagati na njihovi življenjski poti.

Znake avtizma se prevečkrat zamenjuje za neuspešne vzgojne tehnike, kar družinam otrok z avtizmom povzroča dodaten stres, posledica tega pa je manj spodbudno domače okolje otroka z avtizmom, v mnogih primerih pride tudi do razpada družine. Da bi se v čim večji meri temu izognili, je zelo pomembno zgodaj začeti, torej zgodaj prepoznati in obravnavati.

Ker so družinski zdravniki in pediatri poleg staršev prvi, ki spremljajo otrokov razvoj, je bistveno, da dobro poznajo simptome povezane z avtizmom. V priročniku pred vami so informacije predstavljene na enostaven in vizualno domiseln način – vse z namenom preproste rabe pri vašem vsakodnevnem delu z otroki.

ZGODNJI ZNAKI AVTIZMA - priročnik za strokovne delavce in starše

“Priročnik vidim kot odličen vizualno podprt in enostavno razumljiv pripomoček za spoznavanje zgodnjih znakov avtizma in ozaveščanje o doživljanju potreb otrok z avtizmom in njihovih družin. V pomoč bo različnim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu, staršem in nenazadnje tudi študentom in širši javnosti. Zgodnje odkrivanje avtizma prinaša več pozornosti za odkrivanje virov otrokove stiske, več ustvarjanja prilagoditev in iskanja ustreznih pristopov do otroka. To otroku omogoča večje možnosti za zgodnje učenje, predvsem pa več miru v različnih okoljih. Želim si, da bi ga pregledalo čim več ljudi!”

doc. dr. Vanja Kiswarday, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

“Malo je tako preprosto, pa vendar tako dobro, znanstveno utemeljeno, jasno in nazorno napisanih priročnikov o avtizmu, kot je pričujoči. Zajema čisto vse osnovne prvine, ki jih mora poznati človek, če ga zanima avtizem, pri tem pa se izogne žargonu, nerazumljivim abstraktnim izrazom in akademskemu kompliciranju ter da prednost jasni informaciji, nazorni ponazoritvi in prijaznosti do bralca. Zares velja pohvaliti izdelek, ki spretno izriše koordinate avtizma in otipljivo jasno, s prikupnimi ilustracijami približa to v zadnjih letih tako pogosto omenjeno diagnozo vsakdanjemu pogledu, pri tem pa ne straši, ne zavaja in ne prodaja megle.”

dr. Dušan Rutar, CIRIUS Kamnik

“Priročnik Zgodnji znaki avtizma prinaša v slovenski prostor nekaj prvih informacij, ki jih morajo poznati zlasti strokovni delavci v vrtcih in v pediatričnih ambulantah, da lahko dovolj zgodaj prepoznajo znake, ki kažejo na to, da gre pri otroku morda za katero od oblik avtizma in na to opozorijo starše. Res je, da diagnoza sama po sebi ne prinese napredka in spremembe, prinese pa zavedanje, da otrok potrebuje drugačen pristop in da družina potrebuje pomoč. Ta pa je ključnega pomena za vsakega otroka z avtizmom. Prej pride do raznih oblik pomoči otroku in družini, večje možnosti za napredek in boljši razvoj ima otrok. Priročnik postreže bralcu z osnovnimi informacijami o avtizmu, ki so tudi slikovno podprte in so pregledno porazdeljene po področjih. Posebno mesto v priročniku pa imajo zadnja poglavja, ki prinašajo praktične napotke osebju v pediatričnih ambulantah, kako prilagoditi in s tem olajšati pregled otroka z avtizmom za vse udeležence – za otroka, starše in osebje v ambulanti. Otroci z avtizmom namreč v času opravljanja diagnostike opravijo veliko različnih pregledov, ki so zelo stresni zanj in tudi za starše. Zaradi teh napotkov bi se ta priročnik moral nahajati v vsaki ambulanti, ki obravnava otroke, med katerimi so lahko tudi otroci z avtizmom. "Vsak otrok se lahko uči, če se mi naučimo, kako ga učiti!" (avtor neznan)”

Sabina Korošec Zavšek, Center za pomoč otrokom in staršem Žalec

ZGODNJI ZNAKI AVTIZMA - priročnik za strokovne delavce in starše

Morda vas zanima tudi:

Pomen igre vlog za razvoj otroka

Pomen igre vlog za razvoj otroka

Čas je, da otrokov iPad zamenjate za Barbiko!  Čas je, da iPad zamenjate za Barbike, saj študije kažejo, da otrok, ki se igra s punčkami ali z lutkami več govori o tem, kar druge osebe  čutijo in mislijo, kot če se otrok igra z elektronskimi napravami in ekrani. V...

Pred- bralne spretnosti

Pred- bralne spretnosti

Pred- bralne spretnosti, ki jih mora otrok osvojiti, preden ga učimo brati in pisati so spretnosti, ki spodbujajo pri otroku proces učenja branja. 

Čička – Čačka 2022

Čička – Čačka 2022

Preden bo vaš otrok začel pisati, mora razviti pred-pisalne spretnosti, in preden bo začel brati, mora razviti pred-bralne spretnosti.

Bodite na tekočem in se prijavite se na naše e-novičke!

Obljubimo, da vam s prijavo na naše e-novičke ne bomo zasmetili mail-boxa. V e-novičkah boste prejemali aktualne informacije o naših delavnicah in izobraževanjih, predvsem tistih, ki so brezplačne. Torej, le tisto, kar želite vedeti.

Pin It on Pinterest

Share This