Fotografija: vir.

Tudi v tem šolskem letu bomo, tokrat že 12.leto, izvajali delavnice za učenje socialnih veščin.

Delavnice so namenjene otrokom, ki obiskujejo osnovno šolo in imajo težave v socialni interakciji in komunikaciji,  imajo slabše prilagoditvene spretnosti in pomanjkljive strategije reševanja problemov (lastnih, medvrstniških ipd).

Delavnice ponujajo možnost izkustvenega učenja. Otrokom in mladostnikom so predstavljene teme, ki so njim zanimive in starostno ustrezne. Teme jim strokovni delavci predstavimo na različne načine, na primer preko socialne igre, igre vlog, asociacije, simulacijske igre, delo v parih…. Strokovni delavci se trudimo, da otrokom zagotavljamo varno in spodbudno klimo za lažje sodelovanje in vključevanje udeležencev. Otrokom nudimo priložnosti za razvijanje, vajo ter izboljšanje socialnih veščin v spodbudnem in strukturiranem okolju.

Aktivnosti za šolske otroke in mladostnike so v naprej pripravljene z upoštevanjem značilnosti in interesov članov skupine.

Skupine se sestajajo enkrat tedensko pod vodstvom strokovnih delavcev. Delavnice običajno potekajo po določenem urniku. Vsebujejo strukturirane vaje o določeni spretnosti, igro z vajami, razpravo in povratno informacijo. Posamezno srečanje za mlajše otroke traja 60 minut, za mladostnike pa 90 minut. Število otrok na delavnici je od 3 do 5. Vsebine prilagajamo potrebam članom skupine in skupinske dinamike.

Na delavnicah  uporabljamo različne metode in načine dela:

 • strukturirano delo,
 • glede na potrebe otrok tudi uporaba slikovnega urnika,
 • delo v paru ali v manjši skupini,
 • možnost zadovoljevanja otrokovih in mladostnikovih posebnih senzornih potreb v senzorni igralnici,
 • igra vlog,
 • prepoznavanje čustev pri sebi in pri drugih,
 • socialne zgodbe,
 • trening poslušanja sogovornika in navodil,
 • pogovor s terapevtom in vrstniki,
 • pol – strukturirana igra in pogovor med vrstniki,
 • srečanje na terenu.

Po dogovoru organiziramo tudi igralne urice za pare otrok  ali manjše skupine za predšolske otroke ali za šolske otroke, ki se izobražujejo v prilagojenih ali posebnih programih vzgoje in izobraževanja. Program igralnih uric prilagodimo individualnim posebnostim otrok v skupini. Te delavnice potekajo po pristopu  Greenspan Floortime Approach.

Delavnice izvajajo strokovne delavke z ustrezno izobrazbo in bogatimi izkušnjami pri vodenju delavnic za učenje socialnih veščin.

Starše, ki želijo izvedeti več o delavnicah vabimo, da se nam pridružijo na sestanku za starše, ki bo potekal preko spletne aplikacije ZOOM  v sredo, 9.9.2020 ob 20:00.

Pišite nam na:  , v zadevo pa vpišite DELAVNICE –  SESTANEK ZA STARŠE. Na e naslov boste prejeli povabilo na sestanek, kjer boste prejeli več informacij o delavnicah in prijavnico za vpis otroka v delavnice.

Z izvajanjem delavnic bomo pričeli v Žalcu, v četrtek 17.9.2020.

Igralne urice potekajo v dogovoru s starši.

Pin It on Pinterest

Share This