Fotografija: vir 

Vizualno zaznavanje in branje ter pisanje 

Vizualno zaznavanje je nevrološki proces, v katerem naši možgani prepoznajo to, kar mi vidimo. Videnemu dajo pomen, pomen pa pride preko otrokovih izkušenj in učenja, kaj je to. Ko neko stvar vidimo prvič, ne vemo, kaj to je. Šele, ko imamo izkušnjo s tem se naučimo, kaj je to. Pogoj za to je nepoškodovan vid, ni pa edini pogoj. Dražljaj (svetloba, to kar vidimo) poteka preko očesa, po vidnem živcu v možgane, do naše možganske skorje in naprej do talamusa.

Razvoj vizualnega zaznavanja poteka postopoma. Pomemben je tudi za koordinacijo oko – roka. Kje pa potrebujemo to koordinacijo? Najprej jo otrok potrebuje za igro (prijema predmete, jih nosi v usta), kasneje za hranjenje, zapiranje zadrg, gumbov, in še kasneje za risanje, pisanje in druga opravila v šoli in kasneje pri delu. Otrok najprej prijema večje predmete (ropotulja, žoga…) , potem pa zmore prijemati in rokovati tudi z bolj drobnimi predmeti (kocke, frnikola, zadrga, gumbi…) in seveda tudi predmete povezane z  grafomotoriko (prijem in uporaba pisala tudi škarij). Pomembna  je tudi zmožnost sočasne uporabe obeh rok.

Otroci potrebujejo sposobnost  vizualnega zaznavanja za izvajanje številnih nalog v šoli:

 • gledanje na tablo
 • branje
 • pisanje
 • prepisovanje v zvezek
 • razlikovanje predmetov v njihovi okolici
 • prirejanje, razvrščanje in nameščanje predmetov
 • prepoznavanje podrobnosti
 • zmožnost slediti in nadaljevati zaporedje (barv, likov, čt, črk)
 • vidno sledenje (na primer žogi, bralni vrstici…)
 • usklajevanje vida z gibalnimi sposobnostmi za brcanje, uporabo loparja
 • tek
 • orientaciji (iskanje poti do drugih prostorov, stranišča ipd.) .

 

Za razvoj vizualnega zaznavanja obstajajo različne igre in dejavnosti, ki jih lahko preko igre urimo z otroki kot predbralne in predpisalne aktivnosti. Vaje za razvoj grafomotorike in vizualnega zaznavanja se lahko urijo preko igrivih dejavnosti.

V aprilu, maju in juniju bomo organizirali delavnice za predšolske otroke, ki se bodo septembra 2021 všolali. Delavnice bodo potekale v malih skupinah (od 3 do 5  ali največ 6 otrok)  skupaj s starši, saj ni namen delavnic ta, da se otrok udeleži le nekaj delavnic, ampak ta, da se na delavnicah starši naučijo, s katerimi igrivimi dejavnostmi lahko spodbudijo razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti pri svojem otroku.

KDAJ: 7., 14. in 21. april, 5.,12.,19. in 26. maj ter 2., 9. in 16. junij 2021, skupaj 10 delavnic.

Predstavitvena brezplačna delavnica za starše in otroke bo v sredo, 24. marca 2021. Na delavnici bodo starši dobili informacije o ceni in programu delavnic.  Pred – prijave  za delavnice, oz. prijave za predstavitveno delavnico zbiramo tukaj.

KJE:  ena skupina v Zavodu CPOS Žalec

Ena skupina bo delovala v Ljubljani (vsako soboto popoldne v aprilu, maju in juniju, 10 delavnic).

UDELEŽENCI DELAVNIC: predšolski otroci, ki se jeseni 2021 všolajo in njihovi starši

KDO IZVAJA: Sabina Korošec Zavšek, prof.def.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: od 3 do 5 ali največ 6 otrok in njihovih staršev (1 otrok + 1 starš)

PRED – PRIJAVE  ZBIRAMO TUKAJ

 

 

Pin It on Pinterest

Share This