Zakaj delavnice ČIČKA ČAČKA?

Kot specialna pedagoginja sem več let izvajala dodatno strokovno pomoč otrokom z učnimi težavami v šoli, kjer sem ugotavljala, da večina otrok, ki je imela učne težave povezane z branjem in / ali pisanjem, ni imela osvojenih osnovnih spretnosti za učenje teh dveh življenjsko pomembnih spretnosti. V šoli je za razvoj pred-pisalnih in pred-bralnih spretnosti malo časa in otrok, ki na branje in pisanje še ni pripravljen, težko sledi zahtevam kurikuluma. Pogosto se v šoli posvečajo zgolj branju in pisanju, od otroka zahtevajo še več branja in pisanja, v resnici pa bi se morali najprej v večji meri posvečati tem pred-spretnostim, ki jih otrok še ni razvil. Kadar v šoli zanemarijo to potrebo, se otrok ne izzvije iz teh učnih težav in razlika  med njim in vrstniki se vedno bolj poglablja.

Danes smo izvedli predstavitveno delavnico ČIČKA ČAČKA, ki jih bomo  v 10 zaporednih srečanjih izvajali aprila, maja in junija za predšolske otroke, ki se jeseni všolajo. Program ČIČKA ČAČKA je namenjen pripravi otrok na šolo, in sicer glavno skrb  namenjamo razvoju pred-pisalnih in pred-bralnih spretnosti. Starši bodo na vsakem srečanju dobili kartončke z zapisanimi vajami, ki jih bodo vlagali v ČIČKA ČAČKA škatlico.

Cilj delavnic

Cilj delavnic je otrokom in staršem predstaviti zabavne aktivnosti, s katerimi bomo podprli razvoj pred-pisalnih in pred-bralnih spretnosti, ki sem jih razdelila na 6 področij:

  • groba motorika
  • razvoj pozornosti
  • senzorno procesiranje in pred-pisalne spretnosti
  • spretnosti vidnega zaznavanja
  • razvoj fine motorike in drže pisala
  • pred- bralne spretnosti.

 

Poglejte si nekaj foto utrinkov iz predstavitvene delavnice.

Pin It on Pinterest

Share This