Vpis otrok in mladostnikov v delavnice SAM znam, delavnice za učenje socialnih veščin za leto 2021 /2022

Delavnice ponujajo možnost izkustvenega učenja. Otrokom in mladostnikom so predstavljene teme, ki so njim zanimive in starostno ustrezne. Teme jim strokovni delavci predstavimo na različne načine, na primer preko socialne igre, igre vlog, asociacije, simulacijske igre, delo v parih….
Strokovni delavci se trudimo, da otrokom zagotavljamo varno in spodbudno klimo za lažje sodelovanje in vključevanje udeležencev. Otrokom nudimo priložnosti za razvijanje, vajo ter izboljšanje socialnih veščin v spodbudnem in strukturiranem okolju.
Aktivnosti so v naprej pripravljene z upoštevanjem značilnosti in interesov članov skupine.
Skupine se sestajajo trikrat mesečno, ob četrtkih pod vodstvom strokovnih delavcev. Delavnice običajno potekajo po določenem urniku. Vsebujejo strukturirane vaje o določeni spretnosti, igro z vajami, razpravo in povratno informacijo. Eno srečanje traja 60 minut, za mladostnike pa 90 minut. Število otrok na delavnici je od 3 do 6. Natančno vsebino sproti prilagajamo zahtevam članom skupine in njene dinamike.

Delavnice potekajo v prostorih Zavoda CPOS v Žalcu ali na terenu (pohodi v naravo,  obisk muzejev ipd.)

Delavnice so namenjene otrokom in mladostnikom z Aspergerjevim sindromom ali drugim otrokom, ki potrebujejo podporo v razvoju socialnih veščin, v starosti od 6.leta dalje (sramežljivi otroci, otroci s težavami v kontroliranju čustev in drugi).

Starše vabimo na ZOOM uvodni sestanek, ki bo v sredo, 8. 9. 2021 ob 20:00. Z izvajanjem delavnic bomo pričeli 16.9. 2021. O natančni uri vas bomo obvestili, ko bomo zbrali prijave za delavnice.
Vljudno prosimo, da informativno prijavite vaše otroke in mladostnike za sodelovanje na delavnicah T U K A J , ne glede na to, če so na delavnicah že bili vključeni v preteklem letu.

Ekipa Zavoda CPOS Žalec

Pin It on Pinterest

Share This