V našem CPOS se zavedamo pomena gibanja za razvoj otroka. Sodobni ritem življenja nas vedno bolj priklepa k mizam in elektronskim napravam. Za otroke s posebnimi potrebami je gibanje še toliko bolj pomembno.

Že več let smo si želeli pripraviti program vadbe za otroke. Tokrat uvajamo delo v dveh skupinah, ki bo potekalo

v Žalcu, 3 x mesečno,

ob četrtkih v času od 16:00 do 17:00 ali od 17:00 do 18:00. 

Gibanje je eden od osnovnih načinov in pogojev za razvoj stikov z okolico, zaznavanje lasnega telesa, samozavedanje in samopotrjevanje. Z obvladovanjem telesa in gibanja otrok doživlja ugodje in varnost, pridobiva izkušnje, oblikuje osebnost in odnose z drugimi, gre torej za intelektualni, emocionalni in socialni razvoj.
S pomočjo gibanja in kasneje športa lahko izboljšujemo prav tiste značilnosti, ki jih vaši otroci najbolj potrebujejo: motivacijo, koncentracijo, koordinacijo, gibljivost, moč, sproščanje napetosti, socializacijo, samozaupanje in samozavest.
Na gibalnih uricah bomo sledili naslednjim ciljem:
• zadovoljevanje osnovnih potreb po gibanju in igri;
• pridobivanje številnih gibalnih izkušenj;
• zavedanje lastnega telesa in svojih gibalnih sposobnosti;
• prilagajanje gibalnih zahtev sposobnostim posameznika;
• razvijanje ustvarjalnosti na gibalnem področju;
• vključevanje v okolje in vzpodbujanje komunikacije;
• sproščanje napetosti, razbremenitev in sprostitev;
• čustveno in razumsko dojemanje gibanja;
• navajanje na samoodločanje;
• aktivno preživljanje prostega časa ob športno – gibalnih dejavnostih.

Gibalne urice so primerne za otroke stare 6 do 12 let, za tiste s posebnimi potrebami in tiste brez posebnih potreb.  Gibalne urice bo izvajala strokovno usposobljena oseba. Po potrebi (glede na število in potrebe otrok), bo v skupini tudi druga odrasla oseba.

Prijave sprejemamo na tej P O V E Z A V I   .

 

Pin It on Pinterest

Share This