20. februar je dan, ko smo pred desetimi leti ustanovili Center za pomoč otrokom in staršem v Žalcu.

V tem času smo prehodili razgibano pot razvoja našega Centra.  Skupaj s sodelavkami se ves čas dodatno izobražujemo, da lahko podpremo otroka in njegovo družino, ko razvoj otroka ne gre tako, kot bi si želeli.

Naš začetek v letu 2012 so bile delavnice za učenje socialnih veščin za otroke z Aspergerjevim sindromom – v obdobju desetih let so te veščine pridobivali številni otroci. Ponosni smo, da mnogi otroci, ki so danes že polnoletni fantje še vedno vztrajajo v takšni obliki druženja.  Kmalu pa smo dodali k tej storitvi še individualne terapije Floortime. Postopoma smo program širili.

Storitve v prvem desetletju našega strokovnega dela:

 

Ponosi smo, da kljub Covidu in karantenam, v letu 2021/ 2022 uspešno izvajamo lastni 80 urni izobraževalni program, ki smo ga poimenovali Terapevtski razvojni pristopi s pomočjo igre – intenzivni trening za tiste strokovne delavce, ki bi radi znali več, v katerem se izobražuje devet  strokovnih delavk vrtcev in šol iz celotne Slovenije. V okviru tega programa so otroci, ki so tudi sicer vključeni v obravnavo v naš CPOS, dobili priložnost za brezplačne terapije, saj so sicer terapije pri nas večinoma samoplačniške.

Spomladi 2021 smo pridobili tudi status organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, na kar smo še posebej ponosni.

Smo tudi soustanovitelji Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije, kjer aktivno participiramo s svojim znanjem, idejami in aktivnostmi. Skupaj smo že pridobili nekaj projektov in jih uspešno izpeljali – predvsem z željo, da družine, ki imajo otroka z avtizmom pridobijo več pomoči in podpore.

Še posebej smo ponosni, da smo skupaj s čudovito ekipo ustvarjalcev izdelali prvo risanko v Sloveniji, ki podpira razvoj govora pri otrocih z avtizmom in tistih otrocih, ki v razvoju govora in jezika potrebujejo posebno podporo. Risanko in knjigo Mihec in živali, v kateri je skrita risanka, lahko starši otrok z avtizmom ali z drugačnim govorno- jezikovnim razvojem dobijo brezplačno v uporabo kot e-knjigo.

Ob tej priložnosti se še posebej zahvaljujemo donatorjem, ki so nam v tem času zaupali donacije:

Veseli smo vsake donacije, ki jo namenimo za terapije otrokom s posebnimi razvojnimi potrebami in njihovim družinam. Prav tako bomo veseli vsake prepoznave našega strokovnega dela v lokalni skupnosti, ki bi otrokom in njihovim družinam omogočila brezplačne storitve.

Prvo desetletje je bilo čas razvoja idej, vlaganja v novo znanje in v opremo. Sedaj prihaja čas, ko bomo vse pridobljeno znanje še dodatno nadgrajevali, predvsem pa to znanje uspešno integrirali v naše vsakodnevno delo. Želimo si tudi novega povezovanja z drugimi organizacijami, ki so aktivne na tem področju.

Hvala vsem, ki so verjeli v nas na tej poti in seveda še posebej hvala staršem, ki nam zaupajo svoje otroke, da jih podpremo pri njihovem razvoju. Iskrena zahvala tudi vsem sodelavkam, ki soustvarjajo zgodbo imenovano Zavod – Center za pomoč otrokom in staršem, Žalec.

Sabina Korošec Zavšek, direktorica 

Pin It on Pinterest

Share This