Zakaj delavnice Čička – Čačka?

Kot specialna pedagoginja sem več let izvajala dodatno strokovno pomoč otrokom z učnimi težavami v šoli, kjer sem ugotavljala, da večina otrok, ki je imela učne težave povezane z branjem in / ali pisanjem, ni imela osvojenih osnovnih spretnosti za učenje teh dveh življenjsko pomembnih veščin. V šoli je za razvoj pred-pisalnih in pred-bralnih spretnosti malo časa in otrok, ki na branje in pisanje še ni pripravljen, težko sledi zahtevam šolskega kurikuluma. V šoli se od otroka v vsakem naslednjem razredu zahteva vse več branja in pisanja, v resnici pa bi se morali najprej v večji meri posvečati tem pred-spretnostim, ki jih otrok še ni razvil. Ker je v šoli pogosto premalo priložnosti za razvoj teh spretnosti, se otrok ne izzvije iz bralno-napisovalnih učnih težav in razlika med njim in vrstniki se vedno bolj poglablja.

Preden bo vaš otrok začel pisati, mora razviti pred-pisalne spretnosti, in preden bo začel brati, mora razviti pred-bralne spretnosti.

Na delavnicah bo zabavno, saj se boste skupaj z otrokom naučili, s katerimi enostavnimi domiselnimi igrami in zabavnimi dejavnostmi lahko razvijamo pred-pisalne in pred-bralne spretnosti.

23.  aprila 2022,
– 7., 14., 21., 28. maja 2022,
– 4., 11., 18. junija 2022,

vedno od 10:00 do 12:00.

Ves material za izvedbo prejmete na delavnici. Otroci dobijo vsak svoj zvezek in škatlico, kamor bodo tedensko shranjevali kartončke z opisanimi vajami, ki smo jih izvajali na delavnici. Zbirka kartončkov z vajami se bo v škatlici dopolnjevala iz srečanja v srečanje. Tako boste lahko te ali podobne vaje izvajali tudi doma.
Delali bomo v mali skupini (od 5 do 8 otrok). Starši ste na delavnicah prisotni in aktivno sodelujete.

Delavnice bo izvajala Sabina Korošec Zavšek, prof.def..

Cena celotnega programa za enega otroka je 320 eur.
Plačilo delavnic: po prijavi v tem obrazcu boste prejeli avansni račun, ki ga je potrebno plačati do 9.aprila. Po prejetem plačilu boste na vaš elektronski naslov prejeli tudi potrditveni račun o plačani kotizaciji za delavnice.

Del prejetega plačila (50 %) vrnemo samo v primeru otrokove neudeležbe na več kot 2 delavnicah zaradi otrokove bolezni (zdravniško potrdilo). Sorazmerni del prejetega plačila vrnemo staršem tudi v primeru neizvedenih delavnic zaradi višje sile (epidemije, bolezen izvajalke ipd). V drugih primerih prejete kotizacije ne vračamo.

Starši, ki so se udeležili delavnic Čička – Čačka v preteklem letu so delavnice ocenili enoglasno kot “zelo dobre”. Večina jih meni, da so bile vse dejavnosti, ki smo jih izvajali povezane s pripravo otrok na šolo. Enoglasno tudi menijo, da so kartončki, ki jih otrok vsak teden prejme na delavnici odlična ideja, saj tako ne pozabijo, kaj smo na delavnici delali in lahko to večkrat ponovijo še doma. Prav tako enoglasno menijo, da so na delavnicah dobili dober vpogled v to, kaj še morajo uriti s svojim otrokom, da mu olajšajo prehod iz vrtca v šolo. Delavnice bi priporočili vsem otrokom pred vstopom v prvi razred. Delavnice so v celoti upravičile njihova pričakovanja ali jih celo presegle. Še posebej pa so pohvalili čudovite in preproste ideje za krepitev več področij hkrati. Delavnice so bile vedno zanimive in naloge so pritegnile otroke, ki pa jim je drugače težko držati fokus. Všeč jim je bilo, da so bili otroci pohvaljeni ter da so se naloge tudi sproti prilagajale zmožnostmi posameznega otroka.

Veselimo se zabavnega učenja z vami in z vašim otrokom!

Delavnice bomo izvajali, če bo dovolj prijav.

Prijavite se T U K A J .

Nekaj utrinkov iz lanskih delavnic Čička – Čačka:

Pin It on Pinterest

Share This