Na svojih predavanjih pogosto dobim vprašanje oz. pobude, da bi nekateri udeleženci (vzgojiteljice, učiteljice, svetovalne delavke, specialne pedagoginje, logopedinje, socialne pedagoginje, inkluzivne pedagoginje – in seveda tudi njihovi moški kolegi) rade znale več, dobile bolj poglobljeno znanje, kot ga lahko v okviru 8 ur predavanj podam večji skupini ljudi.

Na podlagi teh evalvacijskih vprašalnikov je nastal program intenzivnega treninga, ki smo ga prvič izvajal iv šolskem letu 2021 / 2022. Poleg teoretičnih izhodišč, ki smo jih obdelali in supervizije smo delali tudi praktično.

Mnenja udeleženk prvega intenzivnega treninga:

  • Izobraževanje (Terapevtski razvojni pristopi s pomočjo igre) je bilo zelo kakovostno, predvsem zato, ker je bil teoretični del podkrepljen s praktičnim izkustvom, kar je v slovenskem izobraževanju redkost. Spoznala sem različne razvojne pristope, ki mi bodo kot izvajalki DSP v veliko pomoč. Celotni intenzivni trening je bil, predvsem zaradi predavateljičine široke palete znanja, zelo strokoven in poln dragocenega znanja, zato ga priporočam vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki s posebnimi potrebami. Lucija R
  • Predavanja so bila zanimiva, vse je bilo povezano s prakso in vsak teoretični del podkrepljen z izkušnjami, praktičnimi idejami. 80 ur se sliši veliko in vendar so zelo hitro minile. Če bi želela oceniti kateri del mi je bil najbolj všeč, ne bi mogla. Predavanja so mi, kljub poznanim temam, dala iztočnico za razmišljanje in za naravnanost. Nekatere teme so bile nove za mene, vendar predstavljene na tak način, da jih je bilo možno zelo hitro povezati z znanjem, ki ga imam. Supervizija je bila zelo dobra izkušnja, ker smo lahko spregovorili o svojem delu in težavah s katerimi se spopadamo. Na supervizijskih srečanjih sem dobila ogromno idej in še dodatno spoznavala delo ostalih udeleženk. To so dragocene izkušnje in vpogled v delo drugih strokovnih delavcev mi je dal iztočnice za izboljšave pri komunikaciji, načinu izmenjave informacij na svojem področju dela. Prav tako sem dobila veliko idej, ki sem jih lahko takoj uporabila pri komunikaciji s starši. Praktični del, ki je bil sestavljen iz opazovanja dela in praktičnim delom vsake udeleženke je imel še dodatno vrednost. Nisem bila le pasivna poslušalka, morala sem se vključiti, preizkusiti metode in načine dela o katerih nam je ga. Sabina predavala in tudi praktično prikazala. Vse je imelo smisel. Ves čas se je prepletala praksa s teorijo in prav tako tudi sama izvedba. Ne samo delo in metode dela tudi pripomočki, učni listi, didaktične igrače. V CPOS v Žalcu je vse imelo smisel. Praktični del bi bil lahko stresen, vendar je Sabina ta del izpeljala profesionalno, igrivo in prijazno, da sem imela vedno dober občutek pri delu. Tako kot zna pristopiti k staršem in otrokom, takšen pristop je imela tudi do nas izvajalk in udeleženk izobraževanja. V tem letu izobraževanja sem tudi sama prispevala svoj čas, svojo angažiranost in vpletenost in ob izjemnem vodenju sem pridobila res veliko znanja, novega zagona in idej. Izobraževanje je preseglo moja pričakovanja, res je namenjeno vsem nam, ki delamo v vzgoji in izobraževanju, ne glede na starost in delovne izkušnje, ki želijo izvedeti več, se spustiti v raziskovanje in prispevati svoje izkušnje. Glede na to, da imam 25 let izkušenj v vzgoji in izobraževanju, lahko zatrdim, da je izobraževanje dobro, zanimivo, poučno in za vse tiste, ki bi radi vedeli in znali več. Branka Orož

V programu se bodo prepletala teoretična izhodišča, opazovanje terapevtke Sabine Korošec Zavšek pri delu z otrokom in s starši, praktično delo ob podpori terapevtke in supervizijska srečanja. Vsebine, ki jih bomo obravnavali, bodo naslavljale predvsem predšolske otroke s posebnimi potrebami ali šolske otroke z motnjo v duševnem razvoju.

Z vsemi, ki bi radi znali več bom delila svoje znanje in dragocene izkušnje, ki sem jih pridobivala več kot 30 let v praksi in na številnih izobraževanjih doma in v tujini. Opravila sem osnovna izobraževanja za delo po metodah:

– Senzorna integracija.
– Brain Gym.
– ABC test gibanja.
– ABA.
– Terapija z otroki (terapevtsko delo s peskovnikom).
– Verbal Behaviour Therapy.

Pridobila sem tudi licence za delo z otroki s posebnimi potrebami:

– PECS (1 in 2).
– MNRI – integracija vseživljenjskih refleksov.
– MNRI integracija dinamičnih in posturalnih refleksov.
– Floortime terapevtka in Floortime coach (opravila več izobraževanj v Zagrebu, Beogradu, opravila prakso v Washingtonu).

Od jeseni 2018 sem vključena ves čas tudi v proces izobraževanja terapije z umetnostjo, Metoda fraktalne risbe. Junija 2022 sem zaključila 3.letnik fraktalne šole.

Vodila sem več mednarodnih projektov, v okviru katerih sem s kolegicami proučevala oblike pomoči otrokom z avtizmom in njihovim družinam ter strokovnim delavcem na Švedskem, Norveškem in na Islandiji.

Poleg tega, da vsakodnevno opravim več terapij z otroki s posebnimi potrebami in njihovimi starši, tudi predavam številnim strokovnim delavcem in staršem v vrtcih, v osnovnih in srednjih šolah. Tukaj je povezava do zbranih odgovorov evalvacijskih vprašalnikov za pretekla šolska leta: https://drive.google.com/file/d/15Vwp965a14cRVaPQeOl0IHa5IGUsKlBx/view?usp=sharing

Ker mi teče zadnjih nekaj let delovne dobe, sem se odločila da pred odhodom v pokoj delim svoje znanje s tistimi, ki želijo znati več. Intenzivni trening je namenjen specialnim in socialnim pedagoginjam, inkluzivnim pedagoginjam, vzgojiteljicam, logopedinjam in delovnim terapevtkam ter seveda njihovim moškim kolegom kot tudi drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki s posebnimi potrebami.

Začetek treninga: oktober 2022.
Zaključek: predvidoma junija 2023.

Prvo predavanje bo potekalo v živo, 8.10.2022 od 14:00 do 17:30 ure v Zavodu CPOS v Žalcu.

Vsebine predavanj: 

– Drevo učenja in senzorna regulacija otrok s posebnimi potrebami.

– Kaj pa če otrok še ne govori – kako mu lahko pomagam?

– Igrive tehnike za spodbujanje otrokovega razvoja preko igre.

– Prehod učenja od igre na tleh do dela na mizi (priprava otrok s posebnimi potrebami na šolsko delo).

– Razvoj socialnih veščin pri otroku s posebnimi potrebami.

– Samoregulacija otrok s posebnimi potrebami.

– Priprava otroka na branje in pisanje.

– Delo s starši.

Metode treninga:

Predavanja v prostorih CPOS v Žalcu (ob sobotah popoldne, od 14:00 do 17:30, z vmesnim odmorom: 8., 15. oktober in 5., 12. ter 19. november 2022).

Predavanja preko ZOOM-a  (ob torkih od 17:30 do 21:00, z vmesnim odmorom: 11. in 18. oktober, 29. november ter 6. in 13. december 2022). 

Opazovanje terapevtke pri praktičnem delu v CPOS v Žalcu (sobota od 13:30 do 17:30 – termini po dogovoru – termine lahko oblikujemo, ko bo znano število udeležencev – pričnemo 3.12. 2022).

Praktično delo z otrokom ob podpori terapevtke v CPOS v Žalcu in opazovanje kolegic pri njihovem delu (sobota  13:30 do 17:30 – termini po dogovoru).

Supervizijska srečanja (1 x na mesec ZOOM ob torkih od 20:00 do 21:30 od oktobra 2022 do junija 2023 predvidoma: 18.10.2022, 29.11.2022, 13.12.2022, 17.1.2023, 21.2.2023, 21.3.2023, 11.4.2023, 9.5.2023, 6.6.2023, 25.6.2023).

Skupno trajanje izobraževanja: 80 pedagoških ur:

– teoretična izhodišča (40 ur)
– praktično delo (20 ur)
– supervizijska srečanja (20 ur).

Kraj izobraževanja: Zavod CPOS Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec

Cena za celotni program: 1.350 eur. Plačilo je lahko v enkratnem znesku ali na 2 obroka:
– 1.obrok: 600 eur do 10.10.2022
– 2.obrok: 750 eur do 10.3.2023  oz. lahko tudi v več obrokih – po dogovoru.

Intenzivni trening bomo izvedli, če bo vsaj 6 udeleženk / udeležencev. Maksimalno število udeleženk / udeležencev je 9.

Udeleženke / udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki in potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju v obsegu 80 ur.

Z izvajanjem prakse na intenzivnem  treningu omogočamo brezplačen dostop do terapij otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem.

Kontakt: 041 745 570 (Sabina, ob torkih ali četrtkih od 10:00 do 15:00) / 

Vaše prijave zbiramo do zasedenosti mest na tej povezavi.

Veselimo se srečanja z vami!

Sabina Korošec Zavšek, ustanoviteljica direktorica CPOS

Vsak otrok se lahko uči, če se mi naučimo, kako ga učiti. (avtor neznan)

Nekaj utrinkov iz intenzivnega treninga v letu 2022 / 2023.

Od tal k mizi…

 

Senzorna regulacija je predpogoj za učinkovito učenje.

                    

Simbolna igra je za razvoj otroka izjemnega pomena. Nekateri otroci potrebujejo pri razvoju igre podporo odraslih.

Če  otrok ne govori se lahko zabavno igramo z njim s pomočjo sličic…

Pin It on Pinterest

Share This