Vpis otrok in mladostnikov v delavnice za učenje socialnih veščin za leto 2022 / 2023

Delavnice ponujajo možnost izkustvenega učenja. Otrokom in mladostnikom so predstavljene teme, ki so njim zanimive in starostno ustrezne. Teme jim strokovni delavci predstavimo na različne načine, na primer preko socialne igre, igre vlog, asociacije, simulacijske igre, delo v parih….
Strokovni delavci se trudimo, da otrokom zagotavljamo varno in spodbudno klimo za lažje sodelovanje in vključevanje udeležencev. Otrokom nudimo priložnosti za razvijanje, vajo ter izboljšanje socialnih veščin v spodbudnem in strukturiranem okolju.
Aktivnosti so v naprej pripravljene z upoštevanjem značilnosti in interesov članov skupine.
Skupine se sestajajo trikrat mesečno. Delavnice običajno potekajo po določenem urniku. Vsebujejo strukturirane vaje o določeni spretnosti, igro z vajami, razpravo in povratno informacijo. Eno srečanje traja od 60 do 90 minut, odvisno od starostne skupine.  Število otrok na delavnici je od 3 do 6. Natančno vsebino sproti prilagajamo zahtevam članom skupine in njene dinamike.

Delavnice potekajo v prostorih Zavoda CPOS v Žalcu ali na terenu (pohodi v naravo,  obisk muzejev ipd.). Pripravljamo pa tudi vse, da bomo znova izvajali delavnice v Ljubljani ali v okolici Ljubljane (se še dogovarjamo za primeren prostor). Delavnice izvajajo strokovno usposobljene osebe (specialni pedagogi, socialni pedagogi, pedagogi). Ponosni smo, da imamo na področju izvajanja delavnic za učenje socialnih veščin že 13 let izkušenj. 

Delavnice so namenjene otrokom in mladostnikom z Aspergerjevim sindromom ali drugim otrokom, ki potrebujejo podporo v razvoju socialnih veščin, v starosti od 6.leta dalje, ki so vključeni v programe osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom (sramežljivi otroci, otroci s težavami v kontroliranju čustev in drugi). Skupine bomo oblikovali glede na starost otrok ob prijavi. V tem letu bomo izvajali tudi podporne skupine za mlade z Aspergerjevim sindromom.

Za otroke z nižje funkcionalnim avtizmom in predšolske otroke z avtizmom potekajo delavnice na drugačen način – vedno pričnemo obravnavo najprej individualno (v Žalcu) in se potem odločimo, ali je otrok že pripravljen na delo v paru ali v manjši skupini.

Starše vabimo na ZOOM uvodni sestanek, ki bo v torek, 27.9. 2022 ob 19:00.  Z izvajanjem delavnic bomo pričeli oktobra. O natančnem dnevu in uri vas bomo obvestili, ko bomo zbrali informativne prijave za delavnice.
Vljudno prosimo, da T U K A J  informativno prijavite vaše otroke in mladostnike, ne glede na to, če so na delavnicah že bili vključeni v preteklem letu.

Informativna prijava ni zavezujoča, da bi se otrok delavnic dejansko moral tudi udeležiti.

Več podrobnosti pa bomo dogovorili na predstavitvenem ZOOM srečanju v torek, 27.9. 2022. Povabilo na ZOOM boste dobili v torek, 27.9. 2022 pred srečanjem.

Ekipa Zavoda CPOS Žalec

Pin It on Pinterest

Share This