Delavnice  za učenje socialnih veščin ponujajo možnost izkustvenega učenja. Otrokom in mladostnikom so predstavljene teme, ki so njim zanimive in starostno ustrezne. Teme jim strokovni delavci predstavimo na različne načine, na primer preko socialne igre, igre vlog, asociacije, simulacijske igre, dela v parih….
Strokovni delavci se trudimo, da otrokom zagotavljamo varno in spodbudno klimo za lažje sodelovanje in vključevanje udeležencev. Otrokom nudimo priložnosti za razvijanje, vajo ter izboljšanje socialnih veščin v spodbudnem in strukturiranem okolju.
Aktivnosti so v naprej pripravljene z upoštevanjem značilnosti in interesov članov skupine.
Skupine se sestajajo trikrat mesečno (eno srečanje je brezplačno preko projekta, dve srečanji plačajo starši).  Delavnice običajno potekajo po določenem urniku. Vsebujejo strukturirane vaje o določeni spretnosti, igro z vajami, razpravo in povratno informacijo. Eno srečanje traja od 60 do 90 minut, odvisno od starostne skupine.  Število otrok na delavnici je od 3 do 6. Natančno vsebino sproti prilagajamo zahtevam članom skupine in njene dinamike. Cena za dve delavnici mesečno je 70 eur.

Otrok se lahko udeleži tudi enega  dodatnega brezplačnega srečanja (preko projekta).

Delavnice potekajo v prostorih Zavoda CPOS v Žalcu ali na terenu (pohodi v naravo,  obisk muzejev ipd.).  Delavnice izvajajo strokovno usposobljene osebe (specialni pedagogi, socialni pedagogi, pedagogi).

Delavnice so namenjene otrokom in mladostnikom z Aspergerjevim sindromom ali drugim otrokom, ki potrebujejo podporo v razvoju socialnih veščin, v starosti od 6.leta dalje, ki so vključeni v programe osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom (sramežljivi otroci, otroci s težavami v kontroliranju čustev in drugi). Skupine bomo oblikovali glede na starost otrok ob prijavi. Izvajamo tudi podporne skupine za mlade z Aspergerjevim sindromom.

Starše vabimo na ZOOM uvodni sestanek, ki bo v četrtek,7.9.2023 ob 19:30.  Z izvajanjem delavnic bomo pričeli 14.9.2023.
Vljudno prosimo starše, da v kolikor želite, da se vaš otrok ali mladostnik vključi na delavnice, izpolnite prijavnico, ne glede na to, če je otrok že bil vključen na delavnicah  v preteklem letu.

Prijave zbiramo T U K A J.

Več podrobnosti pa bomo dogovorili na predstavitvenem  srečanju, v četrtek, 7.9.2023 ob 19:30  Tukaj je povabilo na ZOOM srečanje, kjer vam bomo predstavili program delavnic:

https://us02web.zoom.us/j/82609169044

Delavnice potekajo ob četrtkih popoldne v Zavodu CPOS v Žalcu. Natančno uro boste izvedeli, ko prejmemo prijave. Načeloma potekajo delavnice v času med 17:00 in 20:00 (v trajanju od 60 do 90 minut, odvisno od starosti). Prva delavnica bo v četrtek, 14.9.2023. Natančno uro vam sporočimo, ko zberemo prijave.

Za otroke z nižje funkcionalnim avtizmom in predšolske otroke z avtizmom potekajo delavnice na drugačen način – vedno pričnemo obravnavo najprej individualno in se potem odločimo, ali je otrok že pripravljen na delo v paru ali v manjši skupini.  Za informacije pišite na

Ekipa Zavoda CPOS Žalec

Pin It on Pinterest

Share This