Usposabljanje vrstnikov lahko pomaga otrokom ali mladostnikom z avtizmom pri bolj uspešnem vzpostavljanju medvrstniških odnosov.

Druženje je za mnoge otroke običajen del šolskega dneva, vendar je za nekatere otroke z avtizmom socialni vidik šole lahko precejšen izziv. Veliko otrok z avtizmom ima podporo v šoli (DSP) in terapije v zunanjih institucijah, kjer se osredotočamo na razvijanje komunikacijskih, igralnih in socialnih veščin. Vendar pa izkušnje kažejo, da ni dovolj, da tega učimo samo otroka ali mladostnika z avtizmom, ampak je pomembno vso pozornost usmeriti tudi na vrstnike, da se bodo znali v določenih situacijah pravilno odzivati.

Pri vrstniškem usposabljanju imajo vrstniki ključno in aktivno vlogo pri pomoči vrstniku z avtizmom.

Z načrtovanimi delavnicami želimo, da otrokovi vrstniki preko izkustvenih delavnic, po načelu učenja »na lastni koži« razvijajo socialne veščine, da bodo tako zmožni pomagati svojemu sošolcu z avtizmom pri razvijanju igralnih spretnosti, mu pomagati pri komunikaciji in pri vključevanju v skupino.
Z ozaveščanjem širše populacije otrok o značilnostih avtizma želimo hkrati delovati preventivno pred pojavom vrstniškega nasilja in izključevanjem, kar je v praksi žal pogost pojav.

S senzibiliziranjem širše populacije otrok o medsebojnih razlikah želimo skrbeti za ohranjanje duševnega zdravje vseh otrok, še posebej pa otrok z avtizmom.

Podpora otroku / mladostniku z avtizmom je usmerjena tudi na učitelje in starše nevrotipičnih vrstnikov.

Za ustrezen razvoj potrebuje vsak posameznik z avtizmom tudi usposobljene pedagoške delavce. Le ti so ključni pri uporabi ustreznih oblik in metod poučevanja ter načrtovanja in
izvajanja ustreznih prilagoditev, pri prepoznavanju in preprečevanju neustreznih oblik vedenja, pri prepoznavanju medvrstniškega nasilja, predvsem pa poučujejo in vzgajajo mlade z lastnim zgledom. Zato je zelo pomembno, da imajo znanje s področja dela z učenci / dijaki z avtizmom
in stalno podporo strokovnjakov s tega področja.

V intervenciji ali procesu usposabljanja pogosto spregledani, a ne nepomemben člen, so tudi starši vrstnikov, ki s svojim domačim zgledom pomembno vplivajo na vedenje in reagiranje njihovega otroka v šoli, v klubu, na taboru… v odnosu do vrstnika z avtizmom. Zato program
vključuje tudi starše vrstnikov.

Koncept podpore ima več nivojev:

Osnovni nivo (ON):

Delavnice za vrstnike (vsi sošolci v razredu, lahko tudi vrstniki iz paralelke – osnovna ali srednja šola – vsebine in način podajanja se prilagodi starosti udeležencev):
Cilj:
Vrstniki spoznajo, kaj je to avtizem, Aspergerjev sindrom. Razumejo, da vrstnik z avtizmom potrebuje drugačne oblike poučevanja in komunikacije. Spoznajo pomen lastnega vedenja in ravnanja na boljše počutje vrstnika z avtizmom.

Metode in oblike dela: kviz, pogovor, predavanje, delo s terapevtskimi kartami, izkustveno učenje, razprava.
Trajanje: 2 pedagoški uri.

– Predavanje za zaposlene na šoli:
Cilj: Spoznajo, kaj je avtizem, Aspergerjev sindrom. Spoznajo svojo vlogo pri poučevanju in vzgoji otroka / mladostnika z avtizmom.
Trajanje: 4 pedagoške ure.
Način izvajanja: V živo, na sedežu naročnika.
Cena za celotno izvedbo programa ON: 600 eur + potni stroški.

Napredni nivo (NN):

Delavnice za vrstnike: *pogoj je udeležba na ON (vsi sošolci v razredu, lahko tudi vrstniki iz paralelke – osnovna ali srednja šola – vsebine in način podajanja se prilagodi starosti udeležencev):
Cilj: Osvojijo tehnike za boljšo komunikacijo. Spoznajo »bullying« in kako se odzvati, kadar se le ta pojavi v razredu in kako pred njim zaščiti sebe in vrstnika z avtizmom. Osvojijo tehnike za podporo posamezniku z avtizmom v težkih trenutkih (kako reagirati, če pride do neželenega vedenja). Medvrstniško usposabljanje spodbuja tudi močnejši občutek skupnosti med vrstniki, tako da učence/dijake spodbuja, da si pomagajo drug drugemu.
Metode in oblike dela: Predavanje, pogovor, igra vlog, izkustveno učenje, delo s terapevtskimi kartami, razprava (predvsem razprava o situacijah, ki so se jim že zgodile in kako bi lahko drugače reagirali).
Trajanje: 3 x 2 pedagoški uri.

Predavanje za zaposlene na šoli *pogoj je udeležba na ON:
Cilj: K specifičnim oblikam učenja in vedenja otrok / mladostnikov z avtizmom spoznajo ustrezne prilagoditve.
Metode in oblike dela: Predavanje na podlagi v naprej postavljenih problemskih vprašanj, razprava.
Trajanje: 4 pedagoške ure.
Način izvajanja: Po dogovoru: v živo na sedežu naročnika ali preko ZOOM-a.

Predavanje za starše vrstnikov (roditeljski sestanek):
Cilj: Spoznajo značilnosti otrok z avtizmom, Aspergerjevim sindromom. Spoznajo, zakaj otroci/mladostniki z avtizmom potrebujejo drugačne oblike poučevanja, ocenjevanja in komunikacije. Spoznajo svojo vlogo pri vključevanju otrok/mladostnika z avtizmom v skupnost.
Trajanje:  2 pedagoški uri.
Način izvajanja: V živo, na sedežu naročnika.
Cena za celoten program NN: 2000 eur + potni stroški.

Podporni nivo (PN):

Supervizijske delavnice za vrstnike- tutorje: *pogoj je udeležba na ON in / ali NN (posamezni vrstniki, ki želijo biti podporne osebe vrstnikom z avtizmom):
Cilj: Pridobijo znanja in tehnike, kako biti podporna oseba vrstniku z avtizmom. Rešijo stiske in dileme, s katerimi se srečajo v tej vlogi.
Metode in oblike dela: Pogovor, razprava.
Trajanje: Eno supervizjsko srečanje traja 2 pedagoški uri na mesec. Srečanja se izvajajo na daljavo enkrat na mesec oz. po dogovoru; po dogovoru se izvajajo izjemoma tudi v živo.
Cena: 150 eur na srečanje + potni stroški, če se srečanje izvede v živo.

Podporne delavnice za zaposlene: *pogoj je udeležba na ON in NN (delo v manjši skupini – strokovni aktivi ali razredni učiteljski zbor)
Cilj: Posameznik predstavi otroka z avtizmom in problemske situacije, s katerimi se srečuje – člani skupine pa skupaj z moderatorjem iščejo ustrezne rešitve.
Metode in oblike dela: Pogovor, »brainstorming«, razprava.
Trajanje: Eno supervizjsko srečanje traja 2 pedagoški uri na mesec. Srečanja se izvajajo na daljavo, enkrat na mesec oz. po dogovoru.
Cena: 200 eur na srečanje. V to ceno je vključeno tudi prostovoljno sodelovanje članov delavnic v zaprti FB skupini (ena podporna zaprta FB skupina za zaposlene na osnovnih šolah, druga podporna zaprta FB skupina za zaposlene na srednjih šolah), kjer se predstavijo problemske situacije, rešitve, delijo se članki in priporočena literatura in podobno.

Program je avtorsko delo Zavoda CPOS Žalec. Izvajata ga strokovni sodelavki Zavoda CPOS v Žalcu:

Več informacij dobite na:  ali na številki 041 74 55 70.

Vabimo vas tudi, da si pred delavnicami z učenci in dijaki ogledate nov slovenski film Šepet metulja.

 

Pin It on Pinterest

Share This