Zavod CPOS se je z veseljem odzval na pobudo Zavoda Celeia Celje za izboljšanje izkušnje ogleda Celjskega gradu za obiskovalce z avtizmom. Da bi to lahko uspešno izvedli, smo se v Zavodu CPOS odločili  raziskati, katere prilagoditve pri ogledih muzejev in znamenitosti so potrebne, da bi bila izkušnja prijetna za otroke, mladostnike in odrasle z avtizmom.

V tujini so v muzejih in galerijah že uvedli različne prilagoditve za obiskovalce z avtizmom, kot so senzorne prilagoditve, prilagojene poti, tihe ure in posebna izobraževalna gradiva. Na podlagi teh primerov dobre prakse želimo tudi mi ustvariti čim bolj prijetno in dostopno izkušnjo ogleda Celjskega gradu.

Avtizmom prijazni muzeji v svetu ponujajo vrsto ugodnosti, ki so namenjene posebej posameznikom z avtizmom. Ti muzeji ustvarjajo vključujoče okolje, ki izboljša splošno izkušnjo obiskovalcev z avtizmom in njihovih družin.

The Metropolitan Museum of Art (New York, USA)  

Smithsonian Museums (Washington, D.C., USA)

Natural History Museum (London, UK)  

Ker si skupaj z Zavodom Celeia Celje želimo izboljšati izkušnjo ogleda Celjskega gradu in kasneje tudi drugih muzejev v Celju in v Sloveniji, pričenjamo akcijo #avtizmuprijazengrad in #avtizmuprijazenmuzej . 

Za ta namen smo oblikovali vprašalnik, s katerim želimo pridobiti vpogled v potrebe in želje obiskovalcev z avtizmom glede različnih oblik ogledov in prilagoditev. Vaše mnenje nam bo v veliko pomoč pri ustvarjanju čim bolj prilagojenega in prijetnega doživetja za vse. Veselimo se vaših odgovorov in se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Če nam bo z združenimi močmi uspelo ustvariti boljšo izkušnjo ogleda Celjskega gradu, bomo te prilagoditve z veseljem predstavili tudi drugim muzejem v Sloveniji.

Vaše odgovore pričakujemo do 31. julija 2024 in se vam zanje že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Vprašalnik najdete T U K A J . K izpolnjevanju vabimo starše otrok in mladostnikov z avtizmom in odrasle osebe z avtizmom.

Fotografija – AI. 

Pin It on Pinterest

Share This