O nas

 

O Centru

Naši začetki segajo v leto 2006, ko smo svoje delo začeli opravljati najprej prostovoljno. S kolegicami (Vanja, Mojca in Sabina) smo tri leta izvajale delavnice za učenje socialnih veščin prostovoljno, kot inovacijski projekt. V času izvajanja prostovoljnega dela smo spoznali pristop Floortime, ki nas je navdušil. Začeli smo se izobraževati v to smer, predavatelje te izjemne  metode pa smo povabili, da svoje znanje predajo tudi strokovnim delavcem in staršem otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji. V ta namen smo 20. 2. 2012  ustanovili JAZ, MIDVA MI – Center za pomoč otrokom in staršem v Žalcu, ki od februarja 2014 naprej deluje kot zasebni, neprofitni zavod Center za pomoč otrokom in staršem Žalec, ki ga danes krajše imenujemo CPOS.

Svoje bogato znanje in dolgoletne izkušnje bomo z veseljem delili z vami in vam pomagali premagovalti vsakodnevne izzive pri vzgoji otrok s posebnimi potrebami. V Centru izvajamo več programov za pomoč otrokom in njihovim družinam, kot tudi strokovnim delavcem vrtcev in šol.

V CPOS se zavedamo, da področje posebnih potreb zajema širok spekter motenj, razvojnih zaostankov in simptomatskih težav, zato v našem Centru nenehno sledimo novostim in se kontinuirano izobražujemo, še zlasti preko tujih strokovnjakov.

Zavod - Center za pomoč otrokom in staršem Žalec

Naslov: Ulica Ivanke Uranjek 1, SI-3310 Žalec

E-naslov:

Telefon: +386 41 74 55 70

Naš tim strokovnjakov:

Sabina Korošec Zavšek

Sabina Korošec Zavšek

Idejni vodja in ustanoviteljica centra

Izvedite več

Sabina Korošec Zavšek, prof. def., Floortime terapevt – coach (III. stopnje)

Po poklicu sem profesorica defektologije. Leta 1986 sem diplomirala na Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani, na Pedagoški akademiji, smer specialna pedagogika DPO in pridobila naziv učiteljica duševno prizadetih otrok. Leta 2002 sem se ob delu vpisala na univerzitetni študij defektologije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in 10. 10. 2006 diplomirala pri dr. Majdi Končar. Moje diplomsko delo je bilo teoretično in praktično preverjanje uporabe in vpliva metode Brain Gym na vedenje in komunikacijske spretnosti pri otroku s spektroavtistično motnjo. Pridobila sem naziv profesorica defektologije.

Z otroki s posebnimi potrebami imam več kot 27 let delovnih izkušenj na različnih področjih: poučevanje v osnovni šoli s prilagojenim programom, poučevanje v oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (otroci z zmerno in težjo motnjo v razvoju), mobilni specialni pedagog za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli, ravnateljica osnovne šole prilagojenim programom in članica ter občasna vodja senata Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na ZRSŠ v Celju.

Ves čas se aktivno izobražujem na področju metod, ki jih strokovnjaki v svetu uporabljajo za odpravljanje primanjkljajev in zaostankov pri otrocih s posebnimi potrebami:

Osnovna usposabljanja:

 • – Senzorno integracijska pedagogika
 • – Brain Gym (več izobraževanj)
 • – ABA
 • – Verbal Behaviour
 • – Terapija z otroki (terapevtsko delo s peskovnikom)
 • – Marte Meo

Licence za delo z otroki s posebnimi potrebami:

 • – PECS,  1 in 2
 • – MNRI – integracija vseživljenjskih refleksov
 • – MNRI integracija dinamičnih in posturalnih refleksov
 • – Floortime terapevtka  – coach (zaključena I., II. in III stopnja izobraževanja) , opravila več izobraževanj v Zagrebu, Beogradu, opravila prakso v Washingtonu.

Kot Floortime in PECS terapevt se pri terapevtskem delu srečujem predvsem s populacijo predšolskih otrok s posebnimi potrebami (govorno jezikovni zaostanek, celostni razvojni zaostanek, avtizem, težave vezane na vedenje in prilagoditvene spretnosti). Floortime in PECS terapijo izvajam od leta 2012.

Delavnice za učenje socialnih veščin za otroke organiziram in izvajam že od leta 2009.

Bila sem članica KUOPP in vodja senata na KUOPP Celje (8 let).

Predavanja za strokovne delavce vrtcev in šol izvajam od leta 2012.

S pomočjo evropskih sredstev (Comenius in Leonardo da Vinci) sem se v letih od 2007 do 2011 izobraževala tudi v tujini: 1 teden v Veliki Britaniji v Birminghamu (obiskala sem nekaj različnih ustanov, ki obravnavajo otroke z zaostanki v razvoju in avtizmom), dva obiska v skupnem trajanju 3 tedne na Švedskem (v Stockholmu in v Varnamu ter okolici), kjer sem s kolegicami iz našega tima obiskala veliko različnih ustanov in organizacij, ki se ukvarjajo z diagnostiko, izobraževanjem in podporo otrokom in odraslim s spektroavtistično motnjo ter podporo družinam (društva, predšolske institucije, klinike, šole, zaposlitvene delavnice za odrasle osebe, diagnostične centre in druge organizacije).

Od septembra 2009 do junija 2012 sem skupaj s kolegicama prostovoljno in brezplačno vodila in izvajala delavnice za učenje socialnih veščin za otroke z Aspergerjevim sindromom (inovacijski projekt pri ZRSŠ). V delavnice je bilo v 3 letih skupaj vključenih 16 otrok (od predšolskega obdobja do gimnazije).

Junija 2012, decembra 2012  in aprila 2016 sem organizirala tri dvodnevne uvodne konference Floortime za starše in strokovne delavce v Celju, v Velenju in v Ljubljani– predavala sta direktorja The Floortime Centra iz Washingtona, g. Tim Bleecker in g. Jake Greenspan. Vseh treh konferenc se je skupaj udeležilo 250 udeležencev.

Zaposlena sem na OŠ Glazija v Celju, kjer vodim projekt Strokovni cente VSI (od aprila 2017 do oktobra2020), prav tako pa izvajam dodatno strokovno pomoč na osnovni šoli.

Zavedam se, da področje posebnih potreb zajema širok spekter motenj, razvojnih zaostankov in simptomatskih težav, zato je za uspešno intervencijo potrebno nenehno slediti novostim in se kontinuirano izobraževati, še zlasti v tujini.

Vedno sem imela kritičen pogled na stopnjo pomoči otrokom s posebnimi potrebami v naši državi, ki me je vodil in usmerjal pri vseh mojih prostovoljnih aktivnostih. Moje mnenje je, da se razvitost  družbe ne meri po višini BDP, ampak po njenem odnosu do najšibkejših in ranljivih skupin državljanov. Na tem področju je pri nas še veliko za spremeniti, zato sem aprila 2014 dala pobudo in sodelovala pri organizaciji ter izvedbi Vseslovenske iniciative za enake možnosti otrok z avtizmom. Kot prostovoljka delam v okviru Zveze NVO za avtizem Slovenije, kjer si prizadevamo za boljši jutri otrok in družin z avtizmom.

Vanja Dajčar

Vanja Dajčar

Profesorica defektologije

Izvedite več

Vanja Dajčar, prof. defektologije

Sem Vanja Dajčar, po poklicu profesorica defektologije. Diplomirala sem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Svojo poklicno pot sem začela na II. OŠ Žalec, kjer sem poučevala v posebnem programu vzgoje in izobraževanja pa tudi v osnovni šoli s prilagojenim programom. Izkušnje sem pridobivala tudi v CVIU v Velenju in na OŠ Glazija v Celju. Sedaj sem zaposlena na OŠ Glazija v Celju.

Tri leta sem s kolegicami prostovoljno izvajala delavnice za učenje socialnih veščin za otroke z Aspergerjevim sindromom (inovacijski projekt v okviru Zavoda za šolstvo).

V času svojega službovanja sem se strokovno izpopolnjevala tudi v tujini (Švedska, Norveška , Islandija), kjer sem spoznala tamkajšnje metode in način dela z otroki s posebnimi potrebami. Ves čas se izobražujem na področju metod, ki se uporabljajo za odpravljanje primanjkljajev in zaostankov pri otrocih s posebnimi potrebami, kot so: PECS, senzorna integracija, poslušala sem predavanje Tony-ja Attwooda o osebah z Aspergerjevnim sindromom, udeležila sem se več predavanj Floortime in se marca 2016 udeležila tudi treninga za Floortime terapevta – po enoletnem usposabljanju in supervizijah sem pridobila naziv Floortime terapevt (II. stopnje).

V popoldanskem času aktivno sodelujem v Centru za pomoč otrokom in staršem Žalec, kjer izvajam delavnice za učenje socialnih veščin, predvsem za otroke s spektroavtistično motnjo, zlasti z Aspergerjevim sindromom. Izvajam tudi individualne terapije.

V svojem delu uživam in se vsak dan kaj novega naučim. Najboljši učitelji pa so otroci, s katerimi sem obkrožena.

Sabina Korošec Zavšek

Sabina Korošec Zavšek

Idejni vodja in ustanoviteljica centra

Izvedite več

Sabina Korošec Zavšek, prof. def., DIR Floortime terapevt – coach (III. stopnje)

Po poklicu sem profesorica defektologije. Leta 1986 sem diplomirala na Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani, na Pedagoški akademiji, smer specialna pedagogika DPO in pridobila naziv učiteljica duševno prizadetih otrok. Leta 2002 sem se ob delu vpisala na univerzitetni študij defektologije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in 10. 10. 2006 diplomirala pri dr. Majdi Končar. Moje diplomsko delo je bilo teoretično in praktično preverjanje uporabe in vpliva metode Brain Gym na vedenje in komunikacijske spretnosti pri otroku s spektroavtistično motnjo. Pridobila sem naziv profesorica defektologije.

Z otroki s posebnimi potrebami imam več kot 27 let delovnih izkušenj na različnih področjih: poučevanje v osnovni šoli s prilagojenim programom, poučevanje v oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (otroci z zmerno in težjo motnjo v razvoju), mobilni specialni pedagog za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli, ravnateljica osnovne šole prilagojenim programom in članica ter občasna vodja senata Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na ZRSŠ v Celju.

Ves čas se aktivno izobražujem na področju metod, ki jih strokovnjaki v svetu uporabljajo za odpravljanje primanjkljajev in zaostankov pri otrocih s posebnimi potrebami:

Osnovna usposabljanja:

 • – Senzorno integracijska pedagogika
 • – Brain Gym (več izobraževanj)
 • – ABA
 • – Verbal Behaviour
 • – Terapija z otroki (terapevtsko delo s peskovnikom)
 • – Marte Meo

Licence za delo z otroki s posebnimi potrebami:

 • – PECS,  1 in 2
 • – MNRI – integracija vseživljenjskih refleksov
 • – MNRI integracija dinamičnih in posturalnih refleksov
 • – Floortime terapevtka  – coach (zaključena I., II. in III stopnja izobraževanja) , opravila več izobraževanj v Zagrebu, Beogradu, opravila prakso v Washingtonu.

Kot Floortime in PECS terapevt se pri terapevtskem delu srečujem predvsem s populacijo predšolskih otrok s posebnimi potrebami (govorno jezikovni zaostanek, celostni razvojni zaostanek, avtizem, težave vezane na vedenje in prilagoditvene spretnosti). Floortime in PECS terapijo izvajam od leta 2012.

Delavnice za učenje socialnih veščin za otroke organiziram in izvajam že od leta 2009.

Bila sem članica KUOPP in vodja senata na KUOPP Celje (8 let).

Predavanja za strokovne delavce vrtcev in šol izvajam od leta 2012.

S pomočjo evropskih sredstev (Comenius in Leonardo da Vinci) sem se v letih od 2007 do 2011 izobraževala tudi v tujini: 1 teden v Veliki Britaniji v Birminghamu (obiskala sem nekaj različnih ustanov, ki obravnavajo otroke z zaostanki v razvoju in avtizmom), dva obiska v skupnem trajanju 3 tedne na Švedskem (v Stockholmu in v Varnamu ter okolici), kjer sem s kolegicami iz našega tima obiskala veliko različnih ustanov in organizacij, ki se ukvarjajo z diagnostiko, izobraževanjem in podporo otrokom in odraslim s spektroavtistično motnjo ter podporo družinam (društva, predšolske institucije, klinike, šole, zaposlitvene delavnice za odrasle osebe, diagnostične centre in druge organizacije).

Od septembra 2009 do junija 2012 sem skupaj s kolegicama prostovoljno in brezplačno vodila in izvajala delavnice za učenje socialnih veščin za otroke z Aspergerjevim sindromom (inovacijski projekt pri ZRSŠ). V delavnice je bilo v 3 letih skupaj vključenih 16 otrok (od predšolskega obdobja do gimnazije).

Junija 2012, decembra 2012  in aprila 2016 sem organizirala tri dvodnevne uvodne konference Floortime za starše in strokovne delavce v Celju, v Velenju in v Ljubljani– predavala sta direktorja The Floortime Centra iz Washingtona, g. Tim Bleecker in g. Jake Greenspan. Vseh treh konferenc se je skupaj udeležilo 250 udeležencev.

Zaposlena sem na OŠ Glazija v Celju, kjer vodim projekt Strokovni cente VSI (od aprila 2017 do oktobra2020), prav tako pa izvajam dodatno strokovno pomoč na osnovni šoli.

Zavedam se, da področje posebnih potreb zajema širok spekter motenj, razvojnih zaostankov in simptomatskih težav, zato je za uspešno intervencijo potrebno nenehno slediti novostim in se kontinuirano izobraževati, še zlasti v tujini.

Vedno sem imela kritičen pogled na stopnjo pomoči otrokom s posebnimi potrebami v naši državi, ki me je vodil in usmerjal pri vseh mojih prostovoljnih aktivnostih. Moje mnenje je, da se razvitost  družbe ne meri po višini BDP, ampak po njenem odnosu do najšibkejših in ranljivih skupin državljanov. Na tem področju je pri nas še veliko za spremeniti, zato sem aprila 2014 dala pobudo in sodelovala pri organizaciji ter izvedbi Vseslovenske iniciative za enake možnosti otrok z avtizmom. Kot prostovoljka delam v okviru Zveze NVO za avtizem Slovenije, kjer si prizadevamo za boljši jutri otrok in družin z avtizmom.

Vanja Dajčar

Vanja Dajčar

Profesorica defektologije

Izvedite več

Vanja Dajčar, prof. defektologije

Sem Vanja Dajčar, po poklicu profesorica defektologije. Diplomirala sem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Svojo poklicno pot sem začela na II. OŠ Žalec, kjer sem poučevala v posebnem programu vzgoje in izobraževanja pa tudi v osnovni šoli s prilagojenim programom. Izkušnje sem pridobivala tudi v CVIU v Velenju in na OŠ Glazija v Celju. Sedaj sem zaposlena na OŠ Glazija v Celju.

Tri leta sem s kolegicami prostovoljno izvajala delavnice za učenje socialnih veščin za otroke z Aspergerjevim sindromom (inovacijski projekt v okviru Zavoda za šolstvo).

V času svojega službovanja sem se strokovno izpopolnjevala tudi v tujini (Švedska, Norveška , Islandija), kjer sem spoznala tamkajšnje metode in način dela z otroki s posebnimi potrebami. Ves čas se izobražujem na področju metod, ki se uporabljajo za odpravljanje primanjkljajev in zaostankov pri otrocih s posebnimi potrebami, kot so: PECS, senzorna integracija, poslušala sem predavanje Tony-ja Attwooda o osebah z Aspergerjevnim sindromom, udeležila sem se več predavanj Floortime in se marca 2016 udeležila tudi treninga za Floortime terapevta – po enoletnem usposabljanju in supervizijah sem pridobila naziv Floortime terapevt (II. stopnje).

V popoldanskem času aktivno sodelujem v Centru za pomoč otrokom in staršem Žalec, kjer izvajam delavnice za učenje socialnih veščin, predvsem za otroke s spektroavtistično motnjo, zlasti z Aspergerjevim sindromom. Izvajam tudi individualne terapije.

V svojem delu uživam in se vsak dan kaj novega naučim. Najboljši učitelji pa so otroci, s katerimi sem obkrožena.

Kaja Horvat

Kaja Horvat

Univerzitetna diplomirana pedagoginja

Izvedite več

Kaja Horvat, uni. dipl. pedagoginja

Sem Kaja Horvat, univerzitetna diplomirana pedagoginja.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani sem diplomirala leta 2013, isto leto sem na Ljudski univerzi Upi Žalec opravila tudi poklicno dokvalifikacijo za pomočnico vzgojiteljice predšolskih otrok.

Po poklicu sem svetovalna delavka, poklicna pot pa me je vodila na področje dela z otroki s posebnimi potrebami. Kratek čas sem kot skupinski habilitator delala v CUDV Dobrna, kjer sem skrbela za izobraževanje in nego otrok s težko motnjo v duševnem razvoju. Sedaj že več let delam na II. OŠ Žalec, kjer poučujem otroke z motnjo v duševnem razvoju v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. In v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenih standardom.

Sem certificirana šolska mediatorka in stremim k oblikovanju medosebnih odnosov, ki temeljijo na poslušanju in sprejemanju mnenj drugih. Sprejemanje drugačnosti bogati naša življenja.

Aktivno sodelujem v Centru za pomoč otrokom in staršem v Žalcu, ki z vsemi udeleženci, aktivnostmi in strokovnimi delavkami lepša moje življenje.  Sodelujem pri organizaciji in izvedbi delavnic za učenje socialnih veščin in poletnih taborov.

Barbara Jošt

Barbara Jošt

Profesorica defektologije – logopedinja

Izvedite več

Barbara Jošt, prof. defektologije – logopedinja

Sem Barbara Jošt, diplomirana profesorica defektologije – logopedinja.

Po končanem študiju, sem začela prve izkušnje pridobivati v ZD Žalec. V logopedski ambulanti sem delala 9 let. Ker sem imela Željo po sodelovanju v timu, sem se zaposlila na Dispanzerju za Psihohigieno otrok in mladine v Celju, kjer sem delala dve leti. Svoje znanje sem delila predvsem s predšolskimi in šolskimi otroci. V mojo ambulanto so prihajali otroci z lažjimi, zmernimi in težjimi govorno jezikovnimi motnjami, otroci s težavami pri artikulaciji glasov, otroci s težavami v fluentnosti govora (jeclanje) in otroci, ki so imeli bralno napisovalne težave.

Sedaj sem že več zaposlena na OŠ Glazija v Celju, kjer opravljam delo mobilnega logopeda na celjskih osnovnih šolah. Delo z otroci mi je v veliko veselje, zato mi veliko pomeni, če lahko s svojim znanjem, izkušnjami in ljubeznijo do otrok pomagam premagati kakršnokoli oviro na poti do ustrezne komunikacije.

Glede na to, da logopedov primanjkuje in je po njihovih storitvah veliko povpraševanje sem se odločila, da bom s svojim znanjem in izkušnjami pomagala otrokom z govorno – jezikovno motnjo in svetovala njihovim staršem tudi v popoldanskem času v Centru za pomoč otrokom in staršem Žalec.

Ves čas se tudi dodatno izpopolnjujem. Leta 2016 sem se med drugim udeležila tudi izobraževanja za Floortime terapevta in po enem letu supervizij in prakse pridobila naziv Floortime terapevtka (II. stopnje). Floortime pri svojem delu vključujem predvsem pri otrocih z zakasnelim govorno jezikovnim  razvojem, otrocih z jezikovnimi težavami, ter otrocih s spektroavtistično motnjo. Vključevanje Floortim-a se pri mlajših otrocih izkazuje kot zelo uspešna metoda predvsem v začetku terapij.

Lucija Polenik

Lucija Polenik

mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike – posebne razvojne in učne težave

Izvedite več

 

Lucija Polenik, mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike

Sem Lucija Polenik, magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike – posebne razvojne in učne težave. Moje magistrsko delo (2018) je nastajalo v sodelovanju s Centrom za pomoč otrokom in staršem Žalec in z aktivnim vodenjem delavnic za razvijanje socialnih veščin z naslovom: Igra in razvijanje socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sindromom.

Zaposlena sem v šoli, kjer poučujem v različnih programih (prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, posebni program vzgoje in izobraževanja).

Redno se udeležujem dodatnih izobraževanj, seminarjev in kongresov na temo avtističnih motenj:

 • – 12. maj 2018: seminar Spodbujanje naravnega razvoja otroka: od samoregulacije do logičnega mišljenja.
 • – 24. marec 2018: 2. pediatrični kongres Otroci z motnjami v duševnem razvoju
 • – 3. februar 2018: seminar Spektroavtistična motnja (SAM) in pridružena motnja senzorne integracije (MSI
 • – 17. januar 2018: seminar Zgodnja obravnava – ocena potreb družine (sodelovanje in pomoč pri organizaciji seminarja)
 • – 30. oktober 2017: seminar: Avtizem in glasba
 • – 26. in 27. junij 2017; 21. in 22. april 2018: MARTE MEO: naravna podpora razvoju
 • – 27, 28. in 29. marec 2017: seminar Pozitivna disciplina
 • – 4. februar: seminar Otroci s spektroavtistično motnjo (SAM) v vrtcu
 • – Oktober 2016: seminar Delo z učenci s spektroavtistično motnjo (SAM)
 • – 2. april 2016: seminar Razumevanje učnih stilov oseb z avtizmom in strukturiranje okolja
 • – 12. in 13. marec 2016: Dir Floortime
 • – Marec 2016: predavanje Obravnava otrok in mladostnikov s spektroavtistično motnjo
 • – 3. februar 2016: seminar Avtizem
 • – 24. januar 2015: izobraževanje Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu in v I. triadi osnovne šole
 • – november 2015: Avtizem – od diagnostike k terapiji (simpozij ob 10. obletnici ambulantne obravnave otrok in mladostnikov z avtizmom v Sloveniji).

S Centrom za pomoč otrokom in staršem  aktivno sodelujem od leta 2015, kjer vodim delavnice za učenje socialnih veščin in skupino otrok na poletnem taboru.

Predana sem svojemu delu, vestna, odgovorna, potrpežljiva in točna, odprta do novih znanj in pogledov, z željo po nenehnem izpopolnjevanju. Zagovarjam sodelovalno naravnanost in odprto komunikacijo v odnosih s sodelavci, učenci in njihovimi starši, ažurno reševanje težav, vesela sem nasvetov, konstruktivnih kritik in spoštujem ter sprejemam različna mnenja.

Kaja Horvat

Kaja Horvat

Univerzitetna diplomirana pedagoginja

Izvedite več

Kaja Horvat, uni. dipl. pedagoginja

Sem Kaja Horvat, univerzitetna diplomirana pedagoginja.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani sem diplomirala leta 2013, isto leto sem na Ljudski univerzi Upi Žalec opravila tudi poklicno dokvalifikacijo za pomočnico vzgojiteljice predšolskih otrok.

Po poklicu sem svetovalna delavka, poklicna pot pa me je vodila na področje dela z otroki s posebnimi potrebami. Kratek čas sem kot skupinski habilitator delala v CUDV Dobrna, kjer sem skrbela za izobraževanje in nego otrok s težko motnjo v duševnem razvoju. Sedaj že več let delam na II. OŠ Žalec, kjer poučujem otroke z motnjo v duševnem razvoju v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. In v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenih standardom.

Sem certificirana šolska mediatorka in stremim k oblikovanju medosebnih odnosov, ki temeljijo na poslušanju in sprejemanju mnenj drugih. Sprejemanje drugačnosti bogati naša življenja.

Aktivno sodelujem v Centru za pomoč otrokom in staršem v Žalcu, ki z vsemi udeleženci, aktivnostmi in strokovnimi delavkami lepša moje življenje.  Sodelujem pri organizaciji in izvedbi delavnic za učenje socialnih veščin in poletnih taborov.

Barbara Jošt

Barbara Jošt

Profesorica defektologije – logopedinja

Izvedite več

Barbara Jošt, prof. defektologije – logopedinja

Sem Barbara Jošt, diplomirana profesorica defektologije – logopedinja.

Po končanem študiju, sem začela prve izkušnje pridobivati v ZD Žalec. V logopedski ambulanti sem delala 9 let. Ker sem imela Željo po sodelovanju v timu, sem se zaposlila na Dispanzerju za Psihohigieno otrok in mladine v Celju, kjer sem delala dve leti. Svoje znanje sem delila predvsem s predšolskimi in šolskimi otroci. V mojo ambulanto so prihajali otroci z lažjimi, zmernimi in težjimi govorno jezikovnimi motnjami, otroci s težavami pri artikulaciji glasov, otroci s težavami v fluentnosti govora (jeclanje) in otroci, ki so imeli bralno napisovalne težave.

Sedaj sem že več zaposlena na OŠ Glazija v Celju, kjer opravljam delo mobilnega logopeda na celjskih osnovnih šolah. Delo z otroci mi je v veliko veselje, zato mi veliko pomeni, če lahko s svojim znanjem, izkušnjami in ljubeznijo do otrok pomagam premagati kakršnokoli oviro na poti do ustrezne komunikacije.

Glede na to, da logopedov primanjkuje in je po njihovih storitvah veliko povpraševanje sem se odločila, da bom s svojim znanjem in izkušnjami pomagala otrokom z govorno – jezikovno motnjo in svetovala njihovim staršem tudi v popoldanskem času v Centru za pomoč otrokom in staršem Žalec.

Ves čas se tudi dodatno izpopolnjujem. Leta 2016 sem se med drugim udeležila tudi izobraževanja za Floortime terapevta in po enem letu supervizij in prakse pridobila naziv Floortime terapevtka (II. stopnje). Floortime pri svojem delu vključujem predvsem pri otrocih z zakasnelim govorno jezikovnim  razvojem, otrocih z jezikovnimi težavami, ter otrocih s spektroavtistično motnjo. Vključevanje Floortim-a se pri mlajših otrocih izkazuje kot zelo uspešna metoda predvsem v začetku terapij.

Lucija Polenik

Lucija Polenik

mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike – posebne razvojne in učne težave

Izvedite več

Lucija Polenik, mag. prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike – posebne razvojne in učne težave

Sem Lucija Polenik, magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike – posebne razvojne in učne težave. Moje magistrsko delo (2018) je nastajalo v sodelovanju s Centrom za pomoč otrokom in staršem Žalec in z aktivnim vodenjem delavnic za razvijanje socialnih veščin z naslovom: Igra in razvijanje socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sindromom.

Zaposlena sem v šoli, kjer poučujem v različnih programih (prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, posebni program vzgoje in izobraževanja).

Redno se udeležujem dodatnih izobraževanj, seminarjev in kongresov na temo avtističnih motenj:

 • – 12. maj 2018: seminar Spodbujanje naravnega razvoja otroka: od samoregulacije do logičnega mišljenja.
 • – 24. marec 2018: 2. pediatrični kongres Otroci z motnjami v duševnem razvoju
 • – 3. februar 2018: seminar Spektroavtistična motnja (SAM) in pridružena motnja senzorne integracije (MSI
 • – 17. januar 2018: seminar Zgodnja obravnava – ocena potreb družine (sodelovanje in pomoč pri organizaciji seminarja)
 • – 30. oktober 2017: seminar: Avtizem in glasba
 • – 26. in 27. junij 2017; 21. in 22. april 2018: MARTE MEO: naravna podpora razvoju
 • – 27, 28. in 29. marec 2017: seminar Pozitivna disciplina
 • – 4. februar: seminar Otroci s spektroavtistično motnjo (SAM) v vrtcu
 • – Oktober 2016: seminar Delo z učenci s spektroavtistično motnjo (SAM)
 • – 2. april 2016: seminar Razumevanje učnih stilov oseb z avtizmom in strukturiranje okolja
 • – 12. in 13. marec 2016: Dir Floortime
 • – Marec 2016: predavanje Obravnava otrok in mladostnikov s spektroavtistično motnjo
 • – 3. februar 2016: seminar Avtizem
 • – 24. januar 2015: izobraževanje Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu in v I. triadi osnovne šole
 • – november 2015: Avtizem – od diagnostike k terapiji (simpozij ob 10. obletnici ambulantne obravnave otrok in mladostnikov z avtizmom v Sloveniji).

S Centrom za pomoč otrokom in staršem  aktivno sodelujem od leta 2015, kjer vodim delavnice za učenje socialnih veščin in skupino otrok na poletnem taboru.

Predana sem svojemu delu, vestna, odgovorna, potrpežljiva in točna, odprta do novih znanj in pogledov, z željo po nenehnem izpopolnjevanju. Zagovarjam sodelovalno naravnanost in odprto komunikacijo v odnosih s sodelavci, učenci in njihovimi starši, ažurno reševanje težav, vesela sem nasvetov, konstruktivnih kritik in spoštujem ter sprejemam različna mnenja.

Samira Lah

Samira Lah

Magistrica psihologije

Izvedite več

Samira Lah, magistrica psihologije

univ. dipl. ped. in soc. kult.,
s specialno in socialno pedagoško dokvalifikacijo
NLP Praktik, Mojster Praktik in NLP Coach, INLPTA
edukantka telesne psihoterapije
Predstavila bi se kot oseba, ki spoznava sebe in svet okoli sebe skozi znanja iz pedagogike, specialne
pedagogike, psihologije, waldorfske pedagogike, nevrolingvističnega programiranja (coachinga),
realitetne terapije, metode fraktalnega risanja in slednje s vključitvijo v usposabljanje s področja
psihoeterapije tudi s telesno psihoterapijo. Področje dela, ki ga opravljam na CPOŠ obsega svetovanje
otrokom, mladostnikom in staršem ob različnih osebnih stiskah, učnih težavah in psihološko diagnostiko
ter coaching za mladostnike in odrasle.
V psihološko svetovanje vključujem metode in tehnike coachinga, čuječnosti z meditacijo in
vizualizacijo, osnovne tehnike terapevtskih pristopov kot je delo s peskom, glino, uporaba zgodb in
terapevtskih kart. Kot certificirana izvajalka v svetovalni proces vključujem metodo fraktalnega risanja
(Fraktalna metoda analitične diagnostike, prognoziranja in korekcija človekovega stanja. Več o metodi
lahko preberete na spletni strani https://fraktalnost.si/).

Področje dela s posamezniki:
– psihološko svetovanje staršem, otrokom, mladostnikom in odraslim
– pomoč pri premagovanju čustvenih stisk in razreševanje konfliktov,
– pomoč pri postavljanju in doseganju osebnih in poklicnih ciljev
– psihološka podpora in svetovanje pri depresivnih, anksioznih motnjah, motnjah hiperaktivnosti;
težav na področju pozornosti in koncentracije
– pomoč pri vzpostavljanju zdravih navad in premagovanju neustreznih vedenjskh vzorcev
– psihološka pomoč in svetovanje pri razvijanju strategij spopadanja s stresom, izgorelostjo idr.
– Psihološka diagnostika
Formalna in neformalna izobraževanja obsegajo:

 • Univ. dipl. ped. in soc. kulture (2004, Filozofska fakulteta v Ljubljani)
 • Magistrica psihologije (2017, Filozofska fakulteta v Mariboru
 • Socialno pedagoška dokvalifikacija za učitelje in vzgojitelje otrok z motnjami vedenja in osebnosti
  na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (2004 – 2005).
 • Specialno pedagoška dokvalifikacija: izobraževanje za učitelje in vzgojitelje za delo z otroci s
  posebnimi potrebami, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (2007 – 2008).
 • Certifikat iz Realitetne terapije, Društvo za realitetno terapijo (2005 – 2008)
 • MednarodnI certifikata zveze INLPTA, NLP Praktik in NLP Mojster praktik (2016-2017), NLP
  Coach (2022) pod mentorstvom mag. Janija Prgiča v Izobraževalnem centru MI (http://www.center-
  mi.si/o-nas.html )
 • Opravila triletno izobraževanje za waldorfsko učiteljico in enoletnem izobraževanju za
  waldorfsko vzgojiteljico (1994-1998)
 • Licenca za delo s terapevtskim psom pri Zavodu PET in certifikar R.E.A.D (berem s psom)
 • Certifikat 3. stopnje za delo s fraktalnimi risbami, avtorice, klinične psihologinje, Tanzilije
  Polujahtove
 • Krajša usposabljanja s področja:
  • pomoči z igro (glina, peskovnik, lutka, risba pri dr. Sari Jerebic)
  • uporabe terapevtskih kart pri mag. Jani-ju Prgiću;
  • delo z zgodbo: delavnici Junakovo potovanje – kako spreminjamo navade in dosegamo
   zastavljen cilje (pri mag.Jani-ju Prgiću) in Vodenje skozi zgodbo (pri mag.Jani-ju Prgiću)
  • delo z otroki z avtizmom: krajši seminarji
  • usposabljanja za delo s slepimi in slabovidnimi otroki;
  • preko projekta Comenius sem se izpopolnjevala na tedenskem seminarju iz montessori
   pedagogike na Nizozemskem in na seminarju Inkluzivni šolski sistem na Norveškem, za
   katerega sem dobila nacionalno nagrado Jabolko kakovosti 2014.

Kontakt:
Samira Lah, s.p.
Psihološko svetovanje, izobraževanje in coaching
Pongrce 32, 2326 Cirkovce
Telefon: 040 349 355
E naslov:

Adela Vlašič Tovornik

Adela Vlašič Tovornik

Univerzitetna diplomirana psihologinja

Izvedite več

Adela Vlašič Tovornik, uni. dipl. psihologinja

Sem univ. dipl. psihologinja z dolgoletnimi izkušnjami psihološkega svetovanja otrokom, mladim in odraslim. Imam organizacijske sposobnosti, znanja in izkušnje s področja svetovanja in vodenja, obvladam veščine komunikacije in sodelovanja z različnimi institucijami. Ves čas se izobražujem in sem aktivna tudi na drugih področjih dela in življenja. Sprejemam nove izzive in naloge in pridobivam izkušnje. Delo in druženje z ljudmi me veseli in bogati. Energijo za delo in življenje pa črpam iz narave, rada imam živali, v veliko podporo mi je družina in verjamem, da tudi jaz njim.

Od leta 2001 do septembra 2019 sem delala kot svetovalna delavka-psihologinja na OŠ Glazija Celje. V okviru svetovalne službe na šoli sem nudila psihološko svetovanje in terapijo učencem in otrokom s posebnimi potrebami. Bila sem aktivna članica različnih strokovnih timov, sodelovala na področju mednarodnega sodelovanja in pripravi projektov. Usposobila sem se za uporabo različnih psihodiagnostičnih sredstev za potrebe psihološkega diagnosticiranja in tehnik svetovanja.

Od septembra 2019 pa sem za polovični čas zaposlena kot strokovna svetovalka na ZRSZ, v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev v tujini-YfEj.

Dodatno sem se izobraževala na IPSI – Inštitut za integrativno psihoterapijo Ljubljana. Sem specializantka profesionalnega treninga iz psihoterapije in svetovanja in usposobljena za psihološko svetovanje in psihoterapijo. Od 2013 vpisana v poslovni register kot samostojni podjetnik – posameznik in od septembra 2019 opravljam to dejavnost v obsegu 50 % delovnega časa: psihološko svetovanje v svetovalnici To sem Jaz – Posvet, psihoterapija, članica Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami KUOPP, psihološka diagnostika, sodelovanje z osnovnimi šolami v okviru zgodnjega odkrivanja nadarjenih, vodim skupino za starše v društvu Sonček ( društvo za cerebralno paralizo ), svetovanje mladini na spletu-Tu smo Zate, svetovanje in podpora zaposlenim in vodstvu…

Psihološka diagnostika: Pregled običajno traja od 60 do 120 minut, odvisno od otrokove starosti in težav, zaradi katerih prihaja. Pregled je sestavljen iz več delov (pogovor s staršem in otrokom, testiranja otroka in izdelava psihološkega strokovnega mnenja).

Psihološko svetovanje in psihoterapija: S klientom najprej naredim uvodni pogovor in kasneje dogovor, v katerem opredeliva cilj svetovanja oziroma terapije in okvirni časovni obseg srečanj. Sem članica društva SINTA in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in pri svojem delu spoštujem in se ravnam v skladu z Etičnim kodeksom profesionalne prakse in imam redno supervizijo pri dr. Maši Žvelc, univ. dipl.psihologinja.

Kontaktni podatki:

E: 

T: +386 40 720 880

Kako vam lahko pomagamo?

Imate za nas vprašanje? Potrebujete strokovni nasvet ali usmeritev?

Izvajamo različne programe.

V našem timu smo ljudje s posluhom za otrokove posebne potrebe. Uspešno združujemo ljubezen do otrok, dolgoletne izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami in znanje, pridobljeno doma in v tujini.

Pin It on Pinterest