Programi za starše

 

Svetovanje staršem

Starši se lahko obrnete na nas po nasvet, kadar menite, da se vaš otrok ne razvija tako, kot se njegovi vrstniki ali starejši so-rejenec, kadar ima otrok težave v govornem razvoju, težave pri učenju, čustvovanju, vedenju ali komunikaciji.

O svetovanju staršem

Starši, ki menite, da se vaš otrok ne razvija tako, kot se njegovi vrstniki ali se je njegov starejši so-rejenec, morda so vas na to opozorili v vrtcu ali v šoli, morda sorodniki ali starši tistih otrok, ki imajo težave v govornem razvoju, težave pri učenju ali v čustvovanju in vedenju, morda v komunikaciji, se lahko na naš tim strokovnjakov obrnete po nasvet. Glede na otrokove težave se bo, po predhodnem naročilu, z vami pogovoril član tima ustrezne stroke (specialni pedagog, logoped, psiholog) in vam po opravljenem razgovoru svetoval, kaj še lahko storite v pomoč in podporo svojemu otroku (vam svetoval primerne strategije za delo z vašim otrokom, vas napotil k ustreznemu strokovnjaku, vam svetoval, kako konstruktivno sodelovati s šolo).

Na vašo pobudo in željo lahko člani našega tima opravimo svetovalni razgovor s strokovnimi delavci v vrtcu ali v šoli.

Na nas se lahko obrnete preko telefona (po 14. uri) ali nam posredujete elektronsko pošto na 

Šola za starše: Kako vzgojiti izjemnega otroka

Šola za starše – Kako vzgojiti izjemnega otroka je namenjena bodočim staršem in staršem predšolskih otrok.

Šola za starše traja 10 srečanj, vsako srečanje traja 2 uri, skupina se sestaja enkrat mesečno. Skupina šteje od 10 do 20 staršev.

Šola za starše: Kako vzgojiti izjemnega otroka

V današnji tržno in storilnostno naravnani družbi vse pogosteje srečujemo otroke, ki imajo pomanjkanje socialnih veščin, empatije, spoštovanja do sebe in do drugih, pomanjkanje vedoželjnosti… Uspeh v življenju in kariera sta odvisna od več sposobnosti. Genialna inteligenca in talenti lahko propadejo, če bomo pozabili hkrati vzgajati čustveno inteligenco, empatijo, samozavedanje, spoštovanje drugih, notranjo disciplino in druge lastnosti.

V šoli za starše boste starši spoznali, katere lastnosti morate vzgajati pri svojem otroku, da boste vzgojili izjemnega otroka in s kakšnimi tehnikami lahko to realizirate:

 • povezovanje z drugimi,
 • empatijo,
 • vedoželjnost,
 • sporazumevanje,
 • čustveni razpon,
 • pristno samospoštovanje,
 • notranjo disciplino,
 • ustvarjalnost in vizijo,
 • logično mišljenje,
 • moralno integriteto.

Predavanja in delavnice za starše

Naš strokovni tim nudi pestro paleto predavanj in delavnic za starše otrok v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Glede na to, da je naše delo osredotočeno na otroke s posebnimi potrebami vam ponujamo predavanja in delavnice zlasti iz tega področja. Ponujamo vam teme, kjer bomo združili teoretična izhodišča z našimi praktičnimi izkušnjami in vam jih posredovali.

O predavanjih in delavnicah za starše

Najpogosteje izvajamo predavanje z naslovom Otrok s posebnimi potrebami v vrtcu in v osnovni šoli. Predavanje izvedemo za manjšo skupino (do 25  oseb) v naših prostorih. Predavanje traja 8 ur.

Vabimo vas, da sledite naši spletni strani ali FB strani ali nam pišete in se prijavite na naše e-novice, s katerimi vse zainteresirane obveščamo o dogajanjih v našem Centru (predavanja, delavnice, projekti…).

Pokličete nas lahko vsak dan po 14. uri (041745570) ali nam povpraševanje posredujete na e-naslov 

Reference

Reference (predavanja so bile izvedena v obsegu od 4 do 12 ur):

 • OŠ Petrovče  (Otrok in mladostnik z Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).
 • OŠ Blaža Kocena Ponikva (Otrok in mladostnik z Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).
 • OŠ Griže (Otroci in mladostniki z disleksijo;Otrok in mladostnik z Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).
 • Javni vzgojno izobraževalni zavod VRTCI OBČINE ŽALEC  (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • OŠ Kozara Nova Gorica (Otroci s posebnimi potrebami in njihova obravnava).
 • OŠ Glazija Celje (Otroci s posebnimi potrebami in predstavitev metode DIR / Floortime).
 • Društvo za avtizem Školjke, Maribor (predstavitev metode DIR / Floortime).
 • Združenje Bodi ZDRAV, Vipava (predstavitev metode DIR / Floortime).
 • Vrtec Ivana Glinška Maribor  (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • OŠ Drska Novo mesto (Otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli).
 • Vrtec Anice Černejeve Celje (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu, dve ponovitvi).
 • Osnovna šola Vransko – Tabor (Otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli).
 • Vrtec Vransko (Otroci s posebnimi potrebami  v vrtcu).
 • Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (Otroci s posebnimi potrebami in Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).
 • Osnovna šola in vrtec Vavta vas (Otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli in v vrtcu).
 • Mednarodna konferenca Otroci in drugačni otroci v Lipici, 12.4.2014 (članek Avtizem – kaj je to  in kako pomagati).
 • III. OŠ Celje (Otroci s posebnimi potrebami in avtizmom v osnovni šoli).
 • Vrtec Slovenske Konjice (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • Inštitut za avtizem in sorodne motnje in Alma Mater Europaea, projekt ZORA (Metoda DIR Floortime predavanje za starše (10 ur) in predavanje za strokovne delavce 12 ur).
 • Javno vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Škofljica (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (predstavitev metode DIR Floortime).
 • OŠ Glazija Celje (predstavitev metode DIR Floortime za starše in strokovne delavce).
 • Kranjski vrtci (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu, dve ponovitvi).
 • Vrtec Škofljica (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • OŠ Deskle (Otroci s posebnimi potrebami v OŠ).
 • OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj (Otroci s posebnimi potrebami v OŠ).
 • OŠ Bizeljsko (Otroci s posebnimi potrebami v OŠ).
 • Vrtci Občine Žalec (Izjemni otroci – predavanje za starše).
 • Vrtec Litija (Izjemni otroci – predavanje za starše).
 • Center za pomoč otrokom in staršem Žalec (več ponovitev predavanja Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • Vrtec Brezovica, (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu, dve ponovitvi).
 • Vrtec Brezovica (Izjemni otroci – predavanje za starše).
 • Vrtec Ravne na Koroškem (Otroci z avtizmom v vrtcu).
 • Vrtec Cerklje (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • Vrtci Občine Moravske Toplice (Otroci z a avtizmom v vrtcu).
 • Vrtec Koper  (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • Mali SAM v vrtcu (predavanja za projekt Avtizem SAM z drugimi za strokovne delavce in starše  v Celju, ponovite v Postojni).
 • Metode dela s SAM (predavanje za projekt Avtizem SAM z drugimi za strokovne delavce v Murski Soboti).
 • Usposabljanje spremljevalcev otrok z avtizmom (Zveza za avtizem).
 • Zavod Modri december – Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma  Koper (Drevo učenja in senzorne potrebe).

Metoda Greenspan Floortime Approach – trening (coaching) za starše

Terapija po metodi Greenspan Floortime Approach (Floortime) lahko poteka tudi kot trening (coaching) za starše, kjer se imate starši možnost naučiti se, kako učinkovito izvajati terapijo s svojim otrokom v domačem okolju.  Trening (coaching)  je namenjen staršem otrok s posebnimi potrebami in njihovim družinskim članom (babice, dedki, tete…, če so le ti močno vpleteni v življenje tega otroka).

Namen treninga za starše je, da terapijo izvajate čim večkrat v domačem okolju, saj je to najbolj enostavno za celo družino, družini predstavlja takšen način dela prihranek časa in hkrati najmanjši strošek, hkrati pa je to tudi najbolj učinkovito.

O Greenspan Floortime Approach treningu (coaching) za starše

Vsa srečanja individualnih terapij z otrokom in trening za starše se lahko s soglasjem staršev snemajo z video kamero. Starši imate tako priložnost, da dobite na vpogled vse posnetke, ki jih lahko pregledate, izpostavite posamezna vprašanja, na katera bomo poskušali poiskati odgovore.

Na takšen način se lahko naučite ustreznih tehnik po metodi Floortime, ki jih lahko izvajate doma s svojim otrokom.

V okviru treninga za starše le-ti tudi ozavestijo svoje lastne vedenjske vzorce, ki vplivajo na njihov vzgojni stil in jih s pomočjo terapije spreminjajo, z namenom, da z otrokom s posebnimi potrebami vzpostavijo čim boljši stik.

Glede na potrebe družine in zmožnosti na terenu poiščemo družinam tudi prostovoljce, ki so  pripravljeni pomagati družini, mi pa tem prostovoljcem omogočimo trening, da se naučijo, kako se učinkovito igrati z vašim otrokom, da pomoč prostovoljca v družini ne bo le varstvo, ampak tudi učinkovita pomoč pri razvoju vašega otroka.

Kaj je metoda Greenspan Floortime Approach?

Mnogi terapevti izvajajo metode, ki jih poimenujejo Floortime, vendar le redki sledijo temu, kar je dr. Greenspan zapustil kot svojo bogato strokovno zapuščino. Metoda Greenspan Floortime Approach je način, kakor jo je izvajal avtor te metode, dr. Stanley I. Greenspan.

Greenspan Floortime Approach (krajše Floortime) je intervencija, ki jo starši, družina ali strokovnjaki lahko izvajajo za optimalno spodbujanje otrokovega razvoja. To je način komuniciranja in odzivanja na otroka, mladostnika in mlajše odrasle osebe, ko odrasli s svojim ustreznim odzivom  otroka spodbuja k razmišljanju in razvoju.

Preko igre, z ustreznim odzivanjem odraslega, ki vodi terapevtski proces, postane za otroka reševanje problemov zabavno in enostavno in iz svojega okolja se lahko veliko nauči. Šele, ko reševanje problemov postane trdno razvito, je otrok pripravljen na učenje na način, ko odrasli vodi poučevanje.

Kako se metoda Floortime izvaja?

Metoda se izvaja kot igralna terapija, poteka izključno preko igre, ki zanima otroka, še zlasti pri mlajših otrocih. Zmotno je mišljenje, da poteka samo kot igra na tleh, kot jo nekateri zaradi imena zmotno pojmujejo in prevajajo.

Otrokov razvoj spodbujamo z uporabo različnih tehnik, da otrok lahko sledi zakonitostim naravnega razvoja.

Najprej se z opazovanjem otroka v igri in v interakciji z njegovimi starši ugotovi otrokov senzorni profil – ugotovi se otrokova senzorna integracija (na katerih področjih senzornih dražljajev je preveč ali premalo občutljiv). To se izvede v posebni senzorni igralnici, ki vključuje gugalnice, trampolin, plezala, vrtiljak, šotor, bazen z žogicami in/ali blazinami, igrače in kotičke, ki otrokom omogočajo proprioceptivne, vestibularne, svetlobne, slušne, taktilne, vonjalne in druge senzorne dražljaje. Terapevt z opazovanjem ugotovi, kaj otroka spravi v stanje regulacije, oziroma ga deregulira (da ni zmožen slediti igri, učenju…). Otroku se v tej igralnici omogoči, da zadovolji svoje posebne senzorne potrebe, saj se na takšen način sprosti in spravi v stanje regulacije. Nadalje terapevt s pomočjo vprašalnikov za starše in s kliničnim opazovanjem otroka ugotovi, na katerem razvojnem mejniku ima otrok največ težav (devet razvojnih mejnikov po dr. Greenspanu). Med izvajanjem terapije se terapevt v igri z otrokom osredotoči na tisti mejnik, ki predstavlja otroku težavo in je na lestvici najnižje. Z otrokom se igra terapevt, doma se igrajo starši, stari starši ali prostovoljci, v vrtcu vzgojitelji, v šoli pa učitelji poskušajo prilagodit okolje in nekatere oblike in metode dela otrokovim potrebam in doseženim razvojnim mejnikom.

V času terapije se pridružimo otroku v njegovi igri, ga opazujemo, mu postavimo izzive in spodbujamo otroka z različnimi tehnikami, ki omogočajo otroku vzpenjanje po razvojnih mejnikih. Med igro otroka ne poučujemo in ne kritiziramo. S pravilnimi reakcijami na otrokovo vedenje starši pomagajo otroku, da si otrok zaželi vključitve v dialog, da prevzame iniciativo, da spozna vzročnost in logiko in da rešuje problematične situacije. Terapevt otroku pomaga, da kompleksno poveže čustva z vedenjem in govorom, namesto da se uči mehansko. Na ta način otrok osvaja odnose, v katerih je več spontanosti, fleksibilnosti in topline. S tem otrok pridobiva osnovo za kognitivne veščine.

Če želimo, da je metoda maximalno učinkovita, je priporočljivo, da jo je otrok deležen 6 – 8 krat, po vsaj dvajset minut na dan. Izvaja se lahko v senzorni igralnici ali v prilagojenem okolju, ki ima nekaj elementov senzorne igralnice. Metodo je mogoče izvajati v povezavi z drugimi metodami, ki jih trenutno uporabljamo strokovnjaki in starši za delo z otroki s primanjkljaji ali z razvojnimi zaostanki. Še najbolje pa je, da so starši na terapijah prisotni in se preko interaktivne terapije naučijo izvajati terapijo doma, v vsakodnevnih situacijah (igra, oblačenje, hranjenje, sprehod…).

Floortime je način, pri katerem starši in strokovnjaki lahko sodelujejo v otrokovem učnem procesu, ne da bi prevzeli nadzor ali postali »učitelj«. Pri izvajanju metode Floortime vedno, ne glede na otrokovo starost in težave upoštevamo tri glavne principe:

 • Sledimo otrokovi igri: otrok vodi igro, ki jo terapevt (starši, strokovnjak, prostovoljec…) opazuje in se postopoma pridruži temu, kar otrok dela. Pri tem izkoristimo otrokovo naravno motivacijo (otrokov interes), da bo bolj pripravljen sodelovati z nami. Pri tem mu pomagamo tako, da otrok to igro vodi.
 • Otroku postavimo izziv: brez izziva ni pravega napredka v otrokovem razvoju.
  Izziv pomaga otroku, da se premakne višje na razvojni lestvici, pomaga mu pri reševanju socializacijskih problemov in pri razmišljanju v stresnih situacijah. Terapevt med terapijo starše nauči, kako postavljati ravno prave izzive, in zakaj je to pomembno.
 • Širitev (brez, da odrasli prevzamemo nadzor nad igro) spodbuja ustvarjalnost, abstraktno mišljenje in razumevanje dinamičnih vzorcev. S tem, ko z različnimi tehnikami širimo igro, pomagamo otroku, da stopa po razvojni lestvici navzgor.

Terapija traja 60 minut, zajema pa individualno delo z otrokom (cca 40 minut) in delo s starši (cca 20 min). Zaželjeno je, da terapija poteka vsak teden vsaj enkrat, zlasti v začetni fazi.

Kakšen je učinek metode Floortime?

Otrok v varnem, sproščenem okolju raziskuje svoje občutke, zadovolji svoje potrebe in s pomočjo pozitivnih izkušenj (socializacijskih, motoričnih, intelektualnih, komunikacijskih in čustvenih) napreduje po razvojni lestvici navzgor. Otrok postane bolj pozoren na sebe in okolico, izboljša interakcijo in komunikacijo z okolico, rešuje socializacijske probleme, razvija logično mišljenje in prehaja od črno – belega načina razmišljanja k »barvnemu« načinu razmišljanja. Na ta način lažje vzpostavlja ustrezne odnose z okolico, zaradi tega se poveča njegova zmožnost učenja. Posledično otrok razvija samostojnost in zmožnost vključevanja v okolje. Seveda pa vsak otrok sledi svojemu razvojnemu tempu.

Kaj o metodi Floortime pravijo raziskave?

Za otroke z avtizmom je ta svet zmeden. Komunikacija s temi otroki je lahko zelo otežena, saj se zdi, da živijo v svojem svetu. Terapevti, ki delajo z otroki z avtizmom nenehno iščejo načine, kako otroke z avtizmom povezati z drugimi osebami.

Raziskovalci na Univerzi York v Torontu so opravili študijo o metodi Floortime, ki je imela izredne uspehe pri terapiji nekaterih otrok z avtizmom. Ioanna Roumeliotis na CBC News iz Canade ponuja vpogled v Floortime terapijo in prikazuje, kako se je družini iz Ontaria prižgalo novo upanje za njihovega sina. Najpomembnejša ugotovitev raziskave je ta, da izkušnje, ki jih je otrok deležen lahko fizično spremenijo delovanje možganov (zmanjša se delovanje tistega predela možganov, ki uravnava otrokovo aktivnost, poveča se delovanje tistega dela možganov, ki je odgovoren za komunikacijo).

Posnetek o tej raziskavi si lahko pogledate na tej povezavi.

Več o raziskavah si lahko preberete tukaj.

Izobraževanja za starše

V sodelovanju z zunanjimi izvajalci priložnostno organiziramo izobraževanja za starše. O izobraževanjih boste obveščeni na naši spletni strani v zavihku aktualno ali s prijavo na naše e-novičke.

Izvedena izobraževanja s tujimi predavatelji

Izobraževanja s tujimi predavatelji, ki smo jih izvedli do sedaj:

 • DIR Floortime, junij 2012 (Celje), predavala sta Tim Bleecker in Jake Greenspan, direktorja The Floortime Center v Washingtonu.
 • DIR Floortime konferenca, december 2012 (Velenje), predavala sta Tim Bleecker in Jake Greenspan, direktorja The Floortime Center v Washingtonu.
 • DIR Floortime konferenca, marec 2016 (Ljubljana) , predaval je direktor The Floortime Center Tim Bleecker.
 • Vpliv prehrane na vedenje otrok s posebnimi potrebami, februar 2016 (Celje), predavala je dr. Miljana Selaković, nevropsihiater,  specialistka  razvojne psihiatrije, Ordinacija dr. Selaković, Beograd.
 • Uvod u MARTE MEO® – prirodna potpora razvoju, april 2018 (Ljubljana), predavala je Silvija Philipps Reichherzer, prof.psih., MARTE MEO® licenčna supervizorka, Akademija za razvojnu rehabilitaciju Zagreb.

Ostali programi, ki jih izvajamo v našem Centru:

Stopite v stik z nami

Imate za nas vprašanje? Potrebujete strokovni nasvet ali usmeritev? Potrebujete dodatne informacije o naših programih in storitvah?

Morda vas zanima tudi:

Gibalne urice za otroke s posebnimi potrebami

Gibalne urice za otroke s posebnimi potrebami

V našem CPOS se zavedamo pomena gibanja za razvoj otroka. Sodobni ritem življenja nas vedno bolj priklepa k mizam in elektronskim napravam. Za otroke s posebnimi potrebami je gibanje še toliko bolj pomembno. Že več let smo si želeli pripraviti program vadbe za otroke....

SAM znam – Delavnice za učenje socialnih veščin

SAM znam – Delavnice za učenje socialnih veščin

Vpis otrok in mladostnikov v delavnice SAM znam, delavnice za učenje socialnih veščin za leto 2021 /2022 Delavnice ponujajo možnost izkustvenega učenja. Otrokom in mladostnikom so predstavljene teme, ki so njim zanimive in starostno ustrezne. Teme jim strokovni...

Dobrodelnost, ki vas nič ne stane

Dobrodelnost, ki vas nič ne stane

Ali vam je znano, da lahko sami odločate, komu boste namenili 1 % od dohodnine, ki jo vsako leto plačate državi? Ja, država nam, davkoplačevalcem to omogoča, a le malo ljudi to možnost izkoristi.  V kolikor nikogar ne izberete, gre ta vaš denar v državno malho. Lahko...

ZAKAJ ČIČKA ČIČKA?

ZAKAJ ČIČKA ČIČKA?

Zakaj delavnice ČIČKA ČAČKA? Kot specialna pedagoginja sem več let izvajala dodatno strokovno pomoč otrokom z učnimi težavami v šoli, kjer sem ugotavljala, da večina otrok, ki je imela učne težave povezane z branjem in / ali pisanjem, ni imela osvojenih osnovnih...

ČIČKA-ČAČKA: delavnice za pripravo predšolskih otrok na šolo

ČIČKA-ČAČKA: delavnice za pripravo predšolskih otrok na šolo

Fotografija: vir  Vizualno zaznavanje in branje ter pisanje  Vizualno zaznavanje je nevrološki proces, v katerem naši možgani prepoznajo to, kar mi vidimo. Videnemu dajo pomen, pomen pa pride preko otrokovih izkušenj in učenja, kaj je to. Ko neko stvar vidimo prvič,...

Bodite na tekočem in se prijavite se na naše e-novičke!

Obljubimo, da vam s prijavo na naše e-novičke ne bomo zasmetili mail-boxa. V e-novičkah boste prejemali aktualne informacije o naših delavnicah in izobraževanjih, predvsem tistih, ki so brezplačne. Torej, le tisto, kar želite vedeti.
Naš tim združuje strokovnjake iz različnih področij dela z otroki, še posebej z otroki s posebnimi potrebami.

Pin It on Pinterest