Programi za vrtce in šole

 

Predavanja in delavnice za pedagoške kolektive

Naš tim nudi pestro paleto predavanj in delavnic za pedagoške kolektive v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Glede na to, da je naše delo osredotočeno na otroke s posebnimi potrebami vam ponujamo predavanja in delavnice zlasti iz tega področja. Ponujamo vam teme, kjer bomo združili teoretična izhodišča z našimi praktičnimi izkušnjami in vam jih posredovali. Trajanje predavanja in delavnic prilagodimo vašim potrebam in specifikam. Možna je izpeljava predavanja in delavnic – v tem primeru je priporočljivo število do 30 udeležencev.  V kolikor je udeležencev več se izvedejo predavanja, brez interaktivnih delavnic.

Teme predavanj in delavnic

Teme, ki jih obravnavamo na naših predavanjih in delavnicah:

 • Otrok in mladostnik z Aspergerjevim sindromom v osnovni / srednji šoli (kaj je Aspergerjev sindrom, metode in pristopi dela z otrokom v šoli, vloga učitelja pri delu z otrokom s posebnimi potrebami).
 • Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu / v prvi triadi v šoli (drevo učenja, posebne senzorne potrebe otrok, metode, tehnike in pristopi dela – PECS, Floortime, senzorna integracija, kognitivno – vedenjski pristopi, vloga vzgojitelja / učitelja pri delu z otrokom s posebnimi potrebami).
 • Otroci in mladostniki z disleksijo (drevo učenja, posebne senzorne potrebe otrok, kako prepoznamo disleksijo, kakšne metode dela naj uporabi učitelj za učinkovito učenje otroka z disleksijo, kakšne prilagoditve potrebuje otrok za uspešno učenje, vloga učitelja pri delu z otrokom s posebnimi potrebami).
 • Otroci in mladostniki z dispraksijo (drevo učenja, posebne senzorne potrebe otrok, kako prepoznamo dispraksijo, kakšne metode dela naj uporabi učitelj za učinkovito učenje otroka z dispraksijo, kakšne prilagoditve potrebuje otrok za uspešno učenje, vloga učitelja pri delu z otrokom s posebnimi potrebami).Predavanja prilagodimo glede na potrebe in pričakovanja naročnika.

Izvedene delavnice

Reference (predavanja so bile izvedena v obsegu od 4 do 12 ur):

 • OŠ Petrovče  (Otrok in mladostnik z Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).
 • OŠ Blaža Kocena Ponikva (Otrok in mladostnik z Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).
 • OŠ Griže (Otroci in mladostniki z disleksijo;Otrok in mladostnik z Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).
 • Javni vzgojno izobraževalni zavod VRTCI OBČINE ŽALEC  (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • OŠ Kozara Nova Gorica (Otroci s posebnimi potrebami in njihova obravnava).
 • OŠ Glazija Celje (Otroci s posebnimi potrebami in predstavitev metode DIR / Floortime).
 • Društvo za avtizem Školjke, Maribor (predstavitev metode DIR / Floortime).
 • Združenje Bodi ZDRAV, Vipava (predstavitev metode DIR / Floortime).
 • Vrtec Ivana Glinška Maribor  (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • OŠ Drska Novo mesto (Otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli).
 • Vrtec Anice Černejeve Celje (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu, dve ponovitvi).
 • Osnovna šola Vransko – Tabor (Otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli).
 • Vrtec Vransko (Otroci s posebnimi potrebami  v vrtcu).
 • Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (Otroci s posebnimi potrebami in Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).
 • Osnovna šola in vrtec Vavta vas (Otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli in v vrtcu).
 • Mednarodna konferenca Otroci in drugačni otroci v Lipici, 12.4.2014 (članek Avtizem – kaj je to  in kako pomagati).
 • III. OŠ Celje (Otroci s posebnimi potrebami in avtizmom v osnovni šoli).
 • Vrtec Slovenske Konjice (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • Inštitut za avtizem in sorodne motnje in Alma Mater Europaea, projekt ZORA (Metoda DIR Floortime predavanje za starše (10 ur) , in predavanje za strokovne delavce 12 ur).
 • Javno vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Škofljica (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (predstavitev metode DIR Floortime).
 • OŠ Glazija Celje (predstavitev metode DIR Floortime za starše in strokovne delavce).
 • Kranjski vrtci (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu, dve ponovitvi).
 • Vrtec Škofljica (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • OŠ Deskle (Otroci s posebnimi potrebami v OŠ).
 • OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj (Otroci s posebnimi potrebami v OŠ).
 • OŠ Bizeljsko (Otroci s posebnimi potrebami v OŠ).
 • Vrtci Občine Žalec (Izjemni otroci – predavanje za starše).
 • Vrtec Litija (Izjemni otroci – predavanje za starše).
 • Center za pomoč otrokom in staršem Žalec (več ponovitev predavanja Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • Vrtec Brezovica, (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu, dve ponovitvi).
 • Vrtec Brezovica (Izjemni otroci – predavanje za starše).
 • Vrtec Ravne na Koroškem (Otroci z avtizmom v vrtcu).
 • Vrtec Cerklje (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • Vrtci Občine Moravske Toplice (Otroci z a avtizmom v vrtcu).
 • Vrtec Koper  (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).
 • Mali SAM v vrtcu (predavanja za projekt Avtizem SAM z drugimi za strokovne delavce in starše  v Celju, ponovite v Postojni).
 • Metode dela s SAM (predavanje za projekt Avtizem SAM z drugimi za strokovne delavce v Murski Soboti).
 • Usposabljanje spremljevalcev otrok z avtizmom (Zveza za avtizem).
 • Zavod Modri december – Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper (Drevo učenja in senzorne potrebe).

Želite, da za vas pripravimo predavanje ali delavnico?

Predavanja izvedemo v vaši zbornici. Predavanja pa nekajkrat letno izvedemo tudi v naših prostorih za starše in posamezne strokovne delavce. Vabimo vas, da sledite naši spletni strani ali FB strani ali nam pišete in se prijavite na naše e-novice, s katerimi vse zainteresirane obveščamo o dogajanjih v našem Centru (predavanja, delavnice, projekti…).

Pokličete nas lahko vsak dan po 14. uri (041745570) ali nam povpraševanje posredujete na e-naslov

Svetovalne storitve za posameznega otroka

Glede na težave posameznega otroka v vrtcu ali v šoli lahko strokovnjak ustrezne stroke sodeluje pri timski obravnavi otroka v vrtcu ali šoli na pobudo vrtca, šole ali staršev v soglasju s starši.

Kako do svetovalne storitve za posameznega otroka?

Vrtec ali šola predhodno pridobi pisno soglasje staršev za naše sodelovanje. Strokovnjak, član našega tima, vam bo svetoval, kako izdelati individualiziran program za otroka, kakšne prilagoditve otrok potrebuje in katere so učinkovite tehnike in metode dela za posameznega otroka. Po potrebi vam bo tudi demonstriral uporabo tehnik in metod dela, ter posameznih rekvizitov, ki jih za doseganje ciljev potrebujete.

Strokovna izobraževanja z zunanjimi izvajalci

V sodelovanju z zunanjimi izvajalci priložnostno organiziramo izobraževanja za strokovne delavce. O izobraževanjih boste obveščeni na naši spletni strani v zavihku aktualno ali s prijavo na naše e-novičke.

Izvedena izobraževanja s tujimi predavatelji

Izobraževanja s tujimi predavatelji, ki smo jih izvedli do sedaj:

 • DIR Floortime, junij 2012 (Celje), predavala sta Tim Bleecker in Jake Greenspan, direktorja The Floortime Center v Washingtonu.
 • DIR Floortime konferenca, december 2012 (Velenje), predavala sta Tim Bleecker in Jake Greenspan, direktorja The Floortime Center v Washingtonu.
 • DIR Floortime konferenca, marec 2016 (Ljubljana) , predaval je direktor The Floortime Center Tim Bleecker.
 • Vpliv prehrane na vedenje otrok s posebnimi potrebami, februar 2016 (Celje), predavala je dr. Miljana Selaković, nevropsihiater,  specialistka  razvojne psihiatrije, Ordinacija dr. Selaković, Beograd.
 • Uvod u MARTE MEO® – prirodna potpora razvoju, april 2018 (Ljubljana), predavala je Silvija Philipps Reichherzer, prof.psih., MARTE MEO® licenčna supervizorka, Akademija za razvojnu rehabilitaciju Zagreb.

Predavanje za starše v vrtcu ali v prvi triadi v šoli

Vsak otrok se lahko razvije v izjemnega mladostnika in človeka. Starši pa so tisti prvi in stalni spremljevalci v njegovem življenju, ki lahko s svojimi drobnimi odločitvami, s pravimi odzivi in modrimi dejanji ter zgledi te lastnosti pri otroku spodbujajo ali pa ne.

Na dvournem predavanju bodo starši izvedeli, katerih je tistih deset lastnosti, ki jih je potrebno še posebej skrbno spodbujati in razvijati pri otroku, da bodo vzgojili srečnega, odgovornega in izjemnega otroka in nekatere od teh tudi bolj podrobno spoznali.

Kako vzgojiti izjemnega otroka – predavanje za starše v vrtcu ali v osnovni šoli

Kakšen je izjemen otrok? Izjemen otrok je čustveno in intelektualno zdrav otrok. Je otrok, ki pomaga prijatelju v stiski, je otrok, ki se bo aktivno vključil v družbo. Je  vedoželjen. Je otrok, ki se želi in zmore konstruktivno vključiti v pogovor, ki ima razvito pristno samospoštovanje. Je otrok, ki bo moralno, odgovorno in pravilno ravnal tudi takrat, ko nas ne bo ob njem, je ustvarjalen in zna reševati probleme, pri tem pa uporablja logično mišljenje. Morda ne bo imel odličnih ocen iz matematike ali tujega jezika, imel pa bo visoko stopnjo srčne kulture.

To so živahni, neodvisni, prijateljski in optimistični mladi ljudje, kot jih v svoji knjigi označi dr. Stanley I. Greenspan.

Na dvournem predavanju bodo starši izvedeli, katerih je tistih deset lastnosti, ki jih je potrebno še posebej skrbno spodbujati in razvijati pri otroku, da bodo vzgojili srečnega, odgovornega in izjemnega otroka in nekatere od teh tudi bolj podrobno spoznali.

Predavanje je namenjeno staršem otrok v vrtcu ali v prvi triadi osnovne šole.

Trajanje predavanja:  120 minut.

Nadgradnja predavanja na delavnicah šola za starše

V nadaljevanju pa bodo starši imeli možnost v šoli za starše (deset zaporednih delavnic za starše v našem Centru v Žalcu) podrobneje spoznati, ali ta področja pri otroku že razvijajo. Spoznali bodo, katere lastnosti je potrebno razvijati pri otroku, da bodo vzgojili izjemnega otroka, ki se bo zmogel povezovati z drugimi, ki bo razvil empatijo, vedoželjnost, otroka, ki se bo znal sporazumevati z drugimi, ki bo razvil paleto čustev, katera bo znal ustrezno izraziti, otroka, ki bo razvil samospoštovanje in spoštovanje do drugih, notranjo disciplino, bogato notranje življenje in logično mišljenje ter moralno integriteto. Vse to so lastnosti, ki jih imajo izjemni ljudje. Brez teh lastnosti bo naša družba vedno globlje in globlje tonila v svet materializma, medsebojnega nerazumevanja in nestrpnosti.

Na željo vrtca ali šole pa lahko celoletno šolo za starše izvedemo tudi v njihovem vrtcu ali v šoli.

Ostali programi, ki jih izvajamo v našem Centru:

Stopite v stik z nami

Imate za nas vprašanje? Potrebujete strokovni nasvet ali usmeritev? Potrebujete dodatne informacije o naših programih in storitvah?

Morda vas zanima tudi:

Potovanje z gongom za otroke in mladostnike z avtizmom

Potovanje z gongom za otroke in mladostnike z avtizmom

Zavod CPOS Žalec ob dnevu zavedanja o avtizmu organizira brezplačno potovanje  v svet vibracij in zvokov gonga, ki ga namenjamo otrokom z avtizmom in njihovim domačim. Otrokom z avtizmom želimo ponuditi novo izkušnjo ob zvokih in vibracijah gonga, kot ene od možnosti...

Dobrodelnost, ki vas nič ne stane – dohodnina 2023

Dobrodelnost, ki vas nič ne stane – dohodnina 2023

Ali vam je znano, da lahko sami odločate, komu boste namenili 1 % od dohodnine, ki jo vsako leto plačate državi? Ja, država nam, davkoplačevalcem to omogoča, a le malo ljudi to možnost izkoristi.  V kolikor nikogar ne izberete, gre ta vaš denar v državno malho. Lahko...

Delavnice za učenje socialnih veščin 2023 / 2024

Delavnice za učenje socialnih veščin 2023 / 2024

Delavnice  za učenje socialnih veščin ponujajo možnost izkustvenega učenja. Otrokom in mladostnikom so predstavljene teme, ki so njim zanimive in starostno ustrezne. Teme jim strokovni delavci predstavimo na različne načine, na primer preko socialne igre, igre vlog,...

Potovanje z gongom za otroke in mladostnike z avtizmom

Potovanje z gongom za otroke in mladostnike z avtizmom

Zavod CPOS Žalec ob dnevu zavedanja o avtizmu organizira brezplačno potovanje  v svet vibracij in zvokov gonga, ki ga namenjamo otrokom z avtizmom in njihovim domačim. Otrokom z avtizmom želimo ponuditi novo izkušnjo ob zvokih in vibracijah gonga, kot ene od možnosti...

Dobrodelnost, ki vas nič ne stane – dohodnina 2023

Dobrodelnost, ki vas nič ne stane – dohodnina 2023

Ali vam je znano, da lahko sami odločate, komu boste namenili 1 % od dohodnine, ki jo vsako leto plačate državi? Ja, država nam, davkoplačevalcem to omogoča, a le malo ljudi to možnost izkoristi.  V kolikor nikogar ne izberete, gre ta vaš denar v državno malho. Lahko...

Delavnice za učenje socialnih veščin 2023 / 2024

Delavnice za učenje socialnih veščin 2023 / 2024

Delavnice  za učenje socialnih veščin ponujajo možnost izkustvenega učenja. Otrokom in mladostnikom so predstavljene teme, ki so njim zanimive in starostno ustrezne. Teme jim strokovni delavci predstavimo na različne načine, na primer preko socialne igre, igre vlog,...

Bodite na tekočem in se prijavite se na naše e-novičke!

Obljubimo, da vam s prijavo na naše e-novičke ne bomo zasmetili mail-boxa. V e-novičkah boste prejemali aktualne informacije o naših delavnicah in izobraževanjih, predvsem tistih, ki so brezplačne. Torej, le tisto, kar želite vedeti.
Naš tim združuje strokovnjake iz različnih področij dela z otroki, še posebej z otroki s posebnimi potrebami.

Pin It on Pinterest