Programi

 

Izvajamo različne programe.

Komu so naši programi namenjeni?

Naši programi so namenjeni otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim staršem ter strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Usposabljamo tudi prostovoljce, ki so pripravljeni prostovoljno pomagati družinam z otroki s posebnimi potrebami. Brezplačno usposobimo prostovoljce, da lahko učinkovito pomagajo otrokom in družinam v stiski.

V Centru izvajamo naslednje programe:

Programi za otroke:

Delavnice za učenje socialnih veščin

Delavnice za učenje socialnih veščin so namenjene otrokom in mladostnikom z avtističnimi motnjami oz. z Aspergerjevim sindromom, z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, s težavami pri vključevanju v skupino vrstnikov. Vsebujejo strukturirane vaje o določeni spretnosti, igro z vajami, razpravo in povratno informacijo. Aktivnosti so v naprej pripravljene z upoštevanjem značilnosti, potreb in interesov članov skupine.

Izvedite več

Delavnice za razvoj grafomotorike in ustvarjalnosti

Za izboljšanje fine motorike in grafomotorike ni dovolj izvajati vaje samo za držo pisala, risanje in pisanje. Začeti je potrebno na področju celega telesa. Izvajali bomo vaje za grobo motoriko po programu INPP (avtorica knjige Assessing Neuromotor Readiness for Learning, Sally Goddard Blythe), s katerimi vplivamo med drugim tudi na razvoj otrokove drže telesa, koordinacije, ravnotežja in vizualno – motorične integracije.

Izvedite več

Individualna dodatna strokovna in/ali učna pomoč

Individualna pomoč je namenjena otroku v vrtcu, osnovni šoli ali mladostniku v srednji šoli, ki ima težave v komunikaciji, na posameznih področjih učenja ali pri obvladovanju čustev in vedenja.

Izvedite več

Metoda Greenspan Floortime Approach

Metoda Greenspan Floortime Approach je je intervencija za otroke z zaostanki v razvoju in metoda za izboljšanje socialne interakcije otrok s posebnimi potrebami. Je igralna terapija, ki je prijazna do otroka in terapevta.

Metoda je primerna za otroke vseh starosti z različnimi vrstami in stopnjami zaostankov in primanjkljajev: otroke z ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnost), otroke z Downovim sindromom, otroke s spektroavtistično motnjo in za otroke z drugimi zaostanki ali primanjkljaji v razvoju, ki se kažejo zlasti na področju  pozornosti, komunikacije, vedenja, čustvovanja, reševanja socializacijskih problemov, odsotnosti simbolne igre ali logičnega mišljenja.

Izvedite več

Logopedska obravnava

O govornih in jezikovnih motnjah govorimo takrat, kadar otrokov govor odstopa od normale v tolikšni meri, da vzbuja vašo pozornost. Motnje se kažejo kot: neustrezna artikulacija glasov, jezikovna motnja, motnja branja in motnja pisanja.

Izvedite več

PECS

Metoda PECS je namenjena otrokom, ki govora še niso razvili ali imajo govor okrnjen v takšni meri, da je smiselna komunikacija onemogočena in otrok s pomočjo govora ne zmore  zadovoljiti svojih osnovnih potreb.

Metoda PECS pa je primerna tudi za odrasle po bolezni ali poškodbi glave, ki zaradi nevroloških težav ne zmorejo učinkovito komunicirati z okoljem in jim njihova verbalna komunikacija z okoljem  onemogoča zadovoljevanje njihovih osnovnih potreb.

Izvedite več

Specialno pedagoška diagnostika

Specialno pedagoška diagnostika je smiselna, kadar starši ali vzgojitelj v vrtcu ali učitelj v šoli meni, da otrokov razvoj ne poteka nevrotipično, ali da ima težave pri učenju, v vrtcu ali v šoli.

Izvedite več

Psihološka diagnostika

Pregled običajno traja od 60 do 120 minut, odvisno od otrokove starosti in težav, zaradi katerih prihaja. Pregled je sestavljen iz več delov (izpolnjevanje vprašalnika, pogovora staršev s psihologom, testiranja otroka in izdelave psihološko strokovnega mnenja).

Izvedite več

Logopedska diagnostika

Glede na otrokovo starost, opažanja staršev in vzgojiteljev oz. učiteljev, bo logoped opravil diagnostični pregled in podal svoje mnenje oz. strokovno logopedsko poročilo, v katerem vas bo seznanil z otrokovimi primanjkljaji na področju govorno jezikovnega izražanja.

Izvedite več

Poletni tabori za otroke

Poletne tabore v naravi za otroke organiziramo že več let. V poletni tabor sprejemamo samo otroke, ki so tudi sicer obravnavani v našem Centru (delavnice, individualna obravnava).

V taborih razvijamo samostojnost otrok, navajamo jih na zdrav način življenja v naravi, učimo jih spoštovanja do ljudi, rastlin in živali. Krepimo fizično kondicijo in vztrajnost otrok (organiziramo planinske pohode, kolesarjenje in druge fizične aktivnosti v naravi). Naučimo jih prilagajanja skupini in upoštevanja skupinskih pravil ter dogovorov.

Izvedite več

Zabave za otroke

Organiziramo tudi rojstno – dnevne zabave za otroke v starosti od 3 do 10 let.

Izvedite več

Art terapija – rišemo fraktalne risbe:

Art Terapija za otroke, odrasle in time – rišemo fraktalne risbe

Terapija z risanjem fraktalne risbe je primerna za ljudi v vseh starostnih obdobjih, od 5 let do 99+. Avtorica metode je Tanzilija Polujahtova, ruska klinična psihologinja.

Izvedite več

Programi za starše:

Svetovanje staršem

Starši se lahko obrnete na nas po nasvet, kadar menite, da se vaš otrok ne razvija tako, kot se njegovi vrstniki ali starejši so-rejenec, kadar ima otrok težave v govornem razvoju, težave pri učenju, čustvovanju, vedenju ali komunikaciji.

Izvedite več

Šola za starše: Kako vzgojiti izjemnega otroka

Šola za starše – Kako vzgojiti izjemnega otroka je namenjena bodočim staršem in staršem predšolskih otrok.

Šola za starše traja 10 srečanj, vsako srečanje traja 2 uri, skupina se sestaja enkrat mesečno. Skupina šteje od 10 do 20 staršev.

Izvedite več

Predavanja in delavnice za starše

Naš strokovni tim nudi pestro paleto predavanj in delavnic za starše otrok v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Glede na to, da je naše delo osredotočeno na otroke s posebnimi potrebami vam ponujamo predavanja in delavnice zlasti iz tega področja. Ponujamo vam teme, kjer bomo združili teoretična izhodišča z našimi praktičnimi izkušnjami in vam jih posredovali.

Izvedite več

Metoda Greespan Floortime Approach – trening (coaching) za starše

Terapija po metodi Greenspan Floortime Approach (Floortime) lahko poteka tudi kot trening (coaching) za starše, kjer se imate starši možnost naučiti se, kako učinkovito izvajati terapijo s svojim otrokom v domačem okolju.  Trening (coaching)  je namenjen staršem otrok s posebnimi potrebami in njihovim družinskim članom (babice, dedki, tete…, če so le ti močno vpleteni v življenje tega otroka).

Namen treninga za starše je, da terapijo izvajate čim večkrat v domačem okolju, saj je to najbolj enostavno za celo družino, družini predstavlja takšen način dela prihranek časa in hkrati najmanjši strošek, hkrati pa je to tudi najbolj učinkovito.

Izvedite več

Izobraževanja

V sodelovanju z zunanjimi izvajalci priložnostno organiziramo izobraževanja za starše. O izobraževanjih boste obveščeni na naši spletni strani v zavihku aktualno ali s prijavo na naše e-novičke.

Programi za vrtce in šole:

Predavanja in delavnice za pedagoške kolektive

Naš tim nudi pestro paleto predavanj in delavnic za pedagoške kolektive v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Glede na to, da je naše delo osredotočeno na otroke s posebnimi potrebami vam ponujamo predavanja in delavnice zlasti iz tega področja. Ponujamo vam teme, kjer bomo združili teoretična izhodišča z našimi praktičnimi izkušnjami in vam jih posredovali.

Izvedite več

Svetovalne storitve za posameznega otroka

Glede na težave posameznega otroka v vrtcu ali v šoli lahko strokovnjak ustrezne stroke sodeluje pri timski obravnavi otroka v vrtcu ali šoli na pobudo vrtca, šole ali staršev v soglasju s starši.

Izvedite več

Strokovna izobraževanja z zunanjimi izvajalci

V sodelovanju z zunanjimi izvajalci priložnostno organiziramo izobraževanja za strokovne delavce. O izobraževanjih boste obveščeni na naši spletni strani v zavihku aktualno ali s prijavo na naše e-novičke.

Izvedite več

Predavanje za starše v vrtcu ali v prvi triadi v šoli

Na dvournem predavanju bodo starši izvedeli, katerih je tistih deset lastnosti, ki jih je potrebno še posebej skrbno spodbujati in razvijati pri otroku, da bodo vzgojili srečnega, odgovornega in izjemnega otroka in nekatere od teh tudi bolj podrobno spoznali.

Izvedite več

Kaj o naših storitvah pravijo uporabniki:

Predavanje – Otroci z avtizmom

Vaše predavanje »drevo učenja« sem poslušala dvakrat in drugič sem ga dojela še bolj relevantno kot prvič. Ne le strokovna struktura, tudi vaš način podajanja prepleten s številnimi primeri in odgovori na vprašanja udeležencev kaže na vaše dolgoletne izkušnje dela z otroki z avtizmom. V izvajanju predavanj pa izžarevate vso predanost in srčnost do otrok,… Preberite več “Predavanje – Otroci z avtizmom”

Marija Strniša

Delo s starši

Veseli me, da smo kljub epidemiji izvedli izobraževanje na daljavo. Delo s starši v VIZ predstavlja vzgojiteljem/učiteljem/spremljevalcem posebno področje, lahko tudi izziv. V nekaterih primerih tudi stres in skrbi, zato je pomembno kako se s starši pogovarjamo in kakšen odnos vzpostavimo. Ker sem na začetku kariere mi je predavanje osvetlilo vpogled v to, s kakšnimi… Preberite več “Delo s starši”

Tina Malovrh

Zavod Center za pomoč otrokom in staršem Zalec

Predavanja, ki sem jih obiskovala v Rogaški Slatini in kasneje preko spletnega izobraževanja v času epidemije so bila zelo razumevajoče predstavljena na vseh zajetih področjih.Iz strani predavateljev so bile teme zajete iz življenjskih izkušenj in na konkretnih primerih so se mi stvari se bolje približale za moje nadaljnje delo.Pridobila sem si veliko znanja, tako da… Preberite več “Zavod Center za pomoč otrokom in staršem Zalec”

Barbara Spendal Jancar
Zveza NVO za avtizem Slovenije

Ljubezen do dela z otroci s posebnimi potrebami je naše vodilo in naša pot.

Pin It on Pinterest