Če na kratko povzamem predavanje ga. Sabine Korošec Zavšek, je bilo predavanje DELO S STARŠI, podano zelo nazorno in podkrepljeno s praktičnimi primeri. Dolgoletne delovne izkušnje ga. Sabine so naredile temo še bolj zanimivo in nam slušateljem uporabno tudi, za naše delo, ki ga opravljamo.
Vesela sem za vse slišano in ob tem dobila tudi potrditev, da s starši delam dobro. Bom pa zagotovo v samo delo s starši vnesla tudi kakšno novost iz predavanja.
Hvala za vse podane izkušnje.
Renata Pavlovič dipl. vzg.

Pin It on Pinterest