Uporabno

 
»Prihodnost pripada tistim, ki se naučijo, kar se morajo naučiti, zato da lahko storijo tisto, kar morajo storiti.«
Dennis Waitley

Slikanice in romani, ki obravnavajo tematiko avtističnih motenj

 • Klemenc, A., Jurišić, B. D. In Kompan Erzar, K. (2015). Juretovo leto: Aspergerjev sindrom v  sliki, zgodbi in strokovnih besedilih. Ljubljana: Center Janeza Levca Ljubljana.
 • Lesley, E. (2009). Luka je med nami. Damodar.
 • Klemenc, A. (2012). Kako je biti jaz. Knjiga o fantu z Aspergerjevim sindromom. Ljubljana: DZC Janeza Levca.
 • Simsion, G. (2014). Projekt Rosie. Mladinska knjiga, zbirka Oddih.
 • Kraljič, H. Žan je drugačen. (2014). Zgodba o dečku z avtizmom. Zbirka Ljubezni je za vse dovolj. Jezero: Morfem.
 • Haddon, M. (2004). Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Knjige in priročniki

 • Lee, L., Kiswarday, V., Odžić, S. (2019). Zgodnji znaki avtizma – priročnik za strokovne delavce in starše.
 • Aarons, M, Gittens, T. (1992). The handbook of autism. A guide for parents and professionals. London; New York: Routledge.
 • Al-Ghani, K.I. (2011). Learning about friendship : stories to support social skills training in children with Asperger syndrome and high functioning autism. London; Philadelphia: Jessica Kingsley.
 • Anderson, C. in Forden, J., T. (2011). Social skills intervention: Getting to the Core of Autism. Interactive autism network.
 • Aarts, M. (2012). The Marte Meo Program For Autism. Six information Sessions On How To Stimulate Social And Emotional Development. Arts Productions.
 • Attwood, T. (2007). Aspergerjev sindrom. Priročnik za starše in strokovne delavce. Radomlje: Megaton, d. o. o.
 • Attwood, T., Scarpa, A. in Wells, A. (2013). Exploring feelings for young children with high functioning autism or Asperger’s disorder: the STAMP treatment manual.
 • Barbirić, A., Božić, A., Pašić, V in Rupar, T. (2014). Navodila za delo z otroki z avtistično motnjo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Barton, E. in  Harn, B. ( 2012). Educating young children with autism spectrum disorders. Thousand Oaks: Corwin.
 • Bashe, P.
 • (2011). The parents’ guide to teaching kids with Asperger syndrome and similar ASDs real-life skills for independence. New York: Three Rivers Press.
 • Beavan, L. in Phillips, N. (2012). Teaching play to children with autism: a practical intervention using Identiplay. Los Angeles: SAGE.
 • Beidel, C. D., Murray J. M. in Rao, A. P. (2007). Social skills Interventions for Children with Asperger Syndrome or High Functioning Autism – A Review and Recommentadion. Journal of Autism and Developmental Disorders 2008; 38(2): 353–361.
 • Beytien, A. (2011). Autism every day: over 150 strategies lived and learned by a professional autism consultant with 3 sons on the spectrum. Arlington: Future Horizons.
 • Boucher, J. (2009). The autistic spectrum: characteristics, causes, and practical issues. Los Angeles: Sage.
 • Brower, F. (2007). 100 Ideas for Supporting Pupils on the Autistic Spectrum. Continuum International Publishing group.
 • Bradshaw, S. (2013). Asperger’s syndrome – that explains everything: strategies for education, life, and just about everything else. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Bujas Petković, Z., Frey Škrinjar, J., Hranilović, D., Divčić, B. in Stošić, J. (2010). Poremećaj autističnog spektra: značajke in edukacijsko- rehabilitacijska podrška. Zagreb: Školska knjiga.
 • Chedd, N. In Levine, K. (2013). Treatment planning for children with autism spectrum disorders: an individualized, problem-solving approach. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
 • Cumine, V., Dunlop, J. in Stevenson, G. (2016). Autism in the early years. A practical guide. A David Fulton Book.
 • Dawson, G., Rogers, S. in Vismara, L. (2012). An early start for your child with autism: using everyday activities to help kids connect, communicate, and learn. New York; London: Guilford Press.
 • Delaney, T. (2009). 100 Games and Activities for Children with Asperger´s and Sensory Processing Disorders. Library od Congress Cataloging – in – Publication Data.
 • Dobnik Renko, B. (b. d.). Avtizem kot razvojna motnja. Ljubljana. Društvo psihologov Slovenije.
 • Dickinson, P. In Hannah, L. (2008). Lahko se obrne na bolje- kako se spopadamo z vedenjskimi težavami pri majhnih otrocih z avtizmom. Vodič za starše in skrbnike. Center Društvo za avtizem, Maribor.
 • Dobnik Renko, B. (2009). Pervazivne razvojne motnje. Ljubljana: Zdravstveni dom.
 • Eggett A., Davidson, L. A., Howe, C. in Old, K. (2008). Groupwork for Children with Autism Spectrum Disorder: An integrated approach, Ages 5–11. Speechmark Publishing Ltd.
 • Eggett A., Davidson, L. A., Howe, C. In Old, K. (2008). Groupwork for Children with Autism Spectrum Disorder: An integrated approach, Ages 3 – 5. Speechmark Publishing Ltd.
 • Evans, P. In Morris, M.A. (2011). A clinical guide to autistic spectrum disorders. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Farrell, M. (2012). The effective teacher’s guide to autism and communication difficulties: practical strategies. London; New York: Routledge.
 • Feinstein, A. (2010). A history of autism : conversations with the pioneers. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.
 • Fox, L., Lentini, R. in Vaughn, B. J. (2005). Teaching Tools for Young Children with Challenging Behaviour. University of south Florida. Louis de la parte Florida Mental Health  Institute. Division of applied research and educational support.
 • Frith, U. (2008). Autism: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Grandin, T. (2006). Thinking in pictures: and other reports from my life with autism. London: Bloomsbury. (Druga izdaja).
 • Gray, C. (2010). The new social story book. Arlington, Tex.: Future Horizons.
 • Greenspan, S. in Weider, S. (2009). Engaging autism: using the floortime approach to help children relate, communicate, and think. Philadelphia: Da Capo Lifelong Books.
 • Greenspan I., S. (2010). The Learning Tree. Overcoming Learning Dsisabilities From the Groung Up. Da Capo Press.
 • Grimm, D. (2011). Strategies to Help Students with Asperger Syndrome and High Functioning Autism Thrive in K-6 Classrooms. Pasadena Convention Center.
 • Hannah, L. (2009). Učenje mlajših otrok z motnjami avtističnega spektra. Priročnik za starše in strokovnjake v rednih šolah in vrtcih. Maribor: Center društvo za avtizem.
 • Hollister Sandberg in E., L. Spritz, B. (2013). A brief guide to autism treatments. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Hoopman K.: Vse mačke imajo Aspergerjev sindrom. Damodar, Kranj, 2009.
 • Igra in avtizem (B. D.).
 • Jurišić, B. (1992). Avtizem. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.
 • Jurišić, D., B. Klemenc, A. in Kompan Erzar, K. (2015). Juretovo leto: Aspergerjev sindrom v sliki, zgodbi in strokovnih besedilih. Ljubljana: Center Janeza Levca Ljubljana.
 • Jurišić, D., B. (2016a). Avtizem. Interni zapiski iz izobraževanja. Neobjavljeno gradivo.
 • Jurišić, D., B. (2016b). Otroci z avtizmom: priročnik za starše in učitelje. Ljubljana: Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca.
 • Kalyva, E. (2011). Autism: educational and therapeutic approaches. Los Angeles: SAGE.
 • Kempel – MekBrajd, N. (2016). Sindrom psihologije i creva. Kako se prirodnim putem leče Autizam, ADHD/ADD, Disleksija, Dsipraksija, Depresija i šizofrenija. Modrijani doo, Šimanovci.
 • Macedoni-Lukšič, M., Jurišič, B., Rovšek, M, Melanšek V.,Potočnik Dajčman, N., Bužan, V., Cotič, J., Davidovič Primožič, B. (2009). Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje.
 • Magyar, C. I. (2011). Developing and evaluating educational programs for students with autism. New York; London: Springer.
 • Matson, J. L., Sturmey, P. (2011). International handbook of autism and pervasive developmental disorders. New York; London: Springer.
 • Maurice, C. (1998). Let me hear your voice: a family’s triumph over autism. London: Robert Hale, cop.
 • Mesibov, G., Howley, M. in Naftel, S. (2016). Accessing the curriculum for learners with autism spectrum disorders: using the TEACCH programme to help inclusion. London, New York: Routledge.
 • Mihelčič, M. (2017). Planet Asperger. Kažipot za starše otrok z motnjo avtističnega spektra. Založba Mladika.
 • Milačić I. (2006). Aspergerjev sindrom ali visoko funkcionalni avtizem. Ljubljana: Center društvo za avtizem.
 • Moyes, A. R. (2002). Addressing the Challenging Behaviour of Children with High Functioning Autism /Aserger Syndrome in the Classroom: A Guide for Teachers and Parents. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Nadel, J. (2014). How imitation boosts development: in infancy and austism spectrum disorder. Oxford: Oxford University Press.
 • Patterson, D. (2009). Avtizem: kako najti pot iz tega blodnjaka: vodnik za starše pri biomedicinski obravnavi spektra avtističnih motenj. Ljubljana: Modrijan.
 • Ravet, J. (2015). Supporting change in autism services: bridging the gap between theory and practice. London; New York: Routledge.
 • Reichow, B. (2011). Evidence-based practices and treatments for children with autism. New York: Springer Science+Business Media, LLC.
 • Roth, I. (2010). The autism spectrum in the 21st century: exploring psychology, biology and practice. London; Philadelphia: J. Kingsley: The Open University.
 • Sansosti, F., Powell- Smith, K. in Cowan, R. (2010). High- functioning autism/ Asperger syndrome in schools: assessment and intervention. New York, London: The Guilford Press.
 • Shapiro E., L. (2004). 101 ways to teach children social skills. A ready – to – Use reproducible activity book. Promoting Growth Through Knowledge.
 • Sher, B. (2009). Early intervention games. Fun, Joyful Ways to Develop Social and Motror Skills in Children with Autism Spectrum or Censory Processing Disorders. Jossey – Bass. An Imprint of Wiley.
 • Shore, S. M., Rastelli, L. G. (2006). Understanding autism for dummies. Hoboken (NJ): Wiley, cop.
 • Solomon, W. (2012). Autism and understanding: the Waldon approach to child development. Los Angeles: SAGE.
 • Todd, S. (2013). The little book of the autism spectrum. Carmarthen (Wales): Independent Thinking Press.
 • Towle, P. (2013). The early identification of autism spectrum disorders: a visual guide. London; Philadelphia: Jessica Kingsley.
 • Tustin, F. (1992). Autistic states in children. London; New York: Routledge.
 • Zimmerman, A. W. (2008). Autism: current theories and evidence. Totowa, N.J.: Humana Press.
 • Whitaker, P. (2011). Težavno vedenje in avtizem: razumevanje je edina pot do napredka. Ljubljana: Center za avtizem.
 • Wolfberg, P. (1999). Play and imagination in children with autism. New York: Teachers College Press.

Zakonodaja in smernice za delo z osebami z avtističnimi motnjami

Stopite v stik z nami

Imate za nas vprašanje? Potrebujete strokovni nasvet ali usmeritev? Potrebujete dodatne informacije o naših programih in storitvah?

Morda vas zanima tudi:

Dobrodelno smo se družili s članicami Lions Kluba Mozaik Celje

Dobrodelno smo se družili s članicami Lions Kluba Mozaik Celje

Ustvarjalno in dobrodelno Lep, ustvarjalen in dobrodelen večer smo preživele ob risanju prvih fraktalnih risb s članicami Lions Kluba Mozaik Celje. Druženje je bilo prijetno in dobrodelno, saj smo celotno kotizacijo namenili za mladostnika z avtizmom in njegovo...

Dogodek Zmagamo, ko si pomagamo

Dogodek Zmagamo, ko si pomagamo

20. septembra tečemo za naš CPOS Z veseljem sporočamo, da nas je podjetje Plastika Skaza izbralo za prejemnike donacije, mi pa jih bomo namenili otrokom z avtizmom, ki bodo imeli pri nas sofinancirane določene programe. Prav tako bomo s pomočjo teh sredstev razvijali...

Za nami je 6. poletni tabor SAM znam v naravi

Za nami je 6. poletni tabor SAM znam v naravi

6. poletni tabor uspešno zaključen Naš tabor SAM znam v naravi, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje v projektu Avtizem SAM z drugimi se je pričel s soncem. Tudi letos smo vam mahali iz Zelenice in sicer od 10. do 14. julija 2019. Dnevi na taboru so bili čudoviti....

Izvedli smo delavnico za otroke o pogumu in avtizmu

Izvedli smo delavnico za otroke o pogumu in avtizmu

Delavnica za otroke z naslovom Pogum in avtizem Podjetje Plastika Skaza organizira v času počitnic varstvo za šolske otroke njihovih zaposlenih. Danes, dne 9. 7. 2019, smo tako združili moči in za otroke zaposlenih v podjetju Skaza, ki so v počitniškem varstvu v...

Bodite na tekočem in se prijavite se na naše e-novičke!

Obljubimo, da vam s prijavo na naše e-novičke ne bomo zasmetili mail-boxa. V e-novičkah boste prejemali aktualne informacije o naših delavnicah in izobraževanjih, predvsem tistih, ki so brezplačne. Torej, le tisto, kar želite vedeti.
Ljubezen do dela z otroci s posebnimi potrebami je naše vodilo in naša pot.

Zavod - Center za pomoč otrokom in staršem Žalec

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest