Uporabno

 
»Prihodnost pripada tistim, ki se naučijo, kar se morajo naučiti, zato da lahko storijo tisto, kar morajo storiti.«
Dennis Waitley

Slikanice in romani, ki obravnavajo tematiko avtističnih motenj

 • Klemenc, A., Jurišić, B. D. In Kompan Erzar, K. (2015). Juretovo leto: Aspergerjev sindrom v  sliki, zgodbi in strokovnih besedilih. Ljubljana: Center Janeza Levca Ljubljana.
 • Lesley, E. (2009). Luka je med nami. Damodar.
 • Klemenc, A. (2012). Kako je biti jaz. Knjiga o fantu z Aspergerjevim sindromom. Ljubljana: DZC Janeza Levca.
 • Simsion, G. (2014). Projekt Rosie. Mladinska knjiga, zbirka Oddih.
 • Kraljič, H. Žan je drugačen. (2014). Zgodba o dečku z avtizmom. Zbirka Ljubezni je za vse dovolj. Jezero: Morfem.
 • Haddon, M. (2004). Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Knjige in priročniki

 • Lee, L., Kiswarday, V., Odžić, S. (2019). Zgodnji znaki avtizma – priročnik za strokovne delavce in starše.
 • Aarons, M, Gittens, T. (1992). The handbook of autism. A guide for parents and professionals. London; New York: Routledge.
 • Al-Ghani, K.I. (2011). Learning about friendship : stories to support social skills training in children with Asperger syndrome and high functioning autism. London; Philadelphia: Jessica Kingsley.
 • Anderson, C. in Forden, J., T. (2011). Social skills intervention: Getting to the Core of Autism. Interactive autism network.
 • Aarts, M. (2012). The Marte Meo Program For Autism. Six information Sessions On How To Stimulate Social And Emotional Development. Arts Productions.
 • Attwood, T. (2007). Aspergerjev sindrom. Priročnik za starše in strokovne delavce. Radomlje: Megaton, d. o. o.
 • Attwood, T., Scarpa, A. in Wells, A. (2013). Exploring feelings for young children with high functioning autism or Asperger’s disorder: the STAMP treatment manual.
 • Barbirić, A., Božić, A., Pašić, V in Rupar, T. (2014). Navodila za delo z otroki z avtistično motnjo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Barton, E. in  Harn, B. ( 2012). Educating young children with autism spectrum disorders. Thousand Oaks: Corwin.
 • Bashe, P.
 • (2011). The parents’ guide to teaching kids with Asperger syndrome and similar ASDs real-life skills for independence. New York: Three Rivers Press.
 • Beavan, L. in Phillips, N. (2012). Teaching play to children with autism: a practical intervention using Identiplay. Los Angeles: SAGE.
 • Beidel, C. D., Murray J. M. in Rao, A. P. (2007). Social skills Interventions for Children with Asperger Syndrome or High Functioning Autism – A Review and Recommentadion. Journal of Autism and Developmental Disorders 2008; 38(2): 353–361.
 • Beytien, A. (2011). Autism every day: over 150 strategies lived and learned by a professional autism consultant with 3 sons on the spectrum. Arlington: Future Horizons.
 • Boucher, J. (2009). The autistic spectrum: characteristics, causes, and practical issues. Los Angeles: Sage.
 • Brower, F. (2007). 100 Ideas for Supporting Pupils on the Autistic Spectrum. Continuum International Publishing group.
 • Bradshaw, S. (2013). Asperger’s syndrome – that explains everything: strategies for education, life, and just about everything else. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Bujas Petković, Z., Frey Škrinjar, J., Hranilović, D., Divčić, B. in Stošić, J. (2010). Poremećaj autističnog spektra: značajke in edukacijsko- rehabilitacijska podrška. Zagreb: Školska knjiga.
 • Chedd, N. In Levine, K. (2013). Treatment planning for children with autism spectrum disorders: an individualized, problem-solving approach. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
 • Cumine, V., Dunlop, J. in Stevenson, G. (2016). Autism in the early years. A practical guide. A David Fulton Book.
 • Dawson, G., Rogers, S. in Vismara, L. (2012). An early start for your child with autism: using everyday activities to help kids connect, communicate, and learn. New York; London: Guilford Press.
 • Delaney, T. (2009). 100 Games and Activities for Children with Asperger´s and Sensory Processing Disorders. Library od Congress Cataloging – in – Publication Data.
 • Dobnik Renko, B. (b. d.). Avtizem kot razvojna motnja. Ljubljana. Društvo psihologov Slovenije.
 • Dickinson, P. In Hannah, L. (2008). Lahko se obrne na bolje- kako se spopadamo z vedenjskimi težavami pri majhnih otrocih z avtizmom. Vodič za starše in skrbnike. Center Društvo za avtizem, Maribor.
 • Dobnik Renko, B. (2009). Pervazivne razvojne motnje. Ljubljana: Zdravstveni dom.
 • Eggett A., Davidson, L. A., Howe, C. in Old, K. (2008). Groupwork for Children with Autism Spectrum Disorder: An integrated approach, Ages 5–11. Speechmark Publishing Ltd.
 • Eggett A., Davidson, L. A., Howe, C. In Old, K. (2008). Groupwork for Children with Autism Spectrum Disorder: An integrated approach, Ages 3 – 5. Speechmark Publishing Ltd.
 • Evans, P. In Morris, M.A. (2011). A clinical guide to autistic spectrum disorders. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Farrell, M. (2012). The effective teacher’s guide to autism and communication difficulties: practical strategies. London; New York: Routledge.
 • Feinstein, A. (2010). A history of autism : conversations with the pioneers. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.
 • Fox, L., Lentini, R. in Vaughn, B. J. (2005). Teaching Tools for Young Children with Challenging Behaviour. University of south Florida. Louis de la parte Florida Mental Health  Institute. Division of applied research and educational support.
 • Frith, U. (2008). Autism: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Grandin, T. (2006). Thinking in pictures: and other reports from my life with autism. London: Bloomsbury. (Druga izdaja).
 • Gray, C. (2010). The new social story book. Arlington, Tex.: Future Horizons.
 • Greenspan, S. in Weider, S. (2009). Engaging autism: using the floortime approach to help children relate, communicate, and think. Philadelphia: Da Capo Lifelong Books.
 • Greenspan I., S. (2010). The Learning Tree. Overcoming Learning Dsisabilities From the Groung Up. Da Capo Press.
 • Grimm, D. (2011). Strategies to Help Students with Asperger Syndrome and High Functioning Autism Thrive in K-6 Classrooms. Pasadena Convention Center.
 • Hannah, L. (2009). Učenje mlajših otrok z motnjami avtističnega spektra. Priročnik za starše in strokovnjake v rednih šolah in vrtcih. Maribor: Center društvo za avtizem.
 • Hollister Sandberg in E., L. Spritz, B. (2013). A brief guide to autism treatments. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Hoopman K.: Vse mačke imajo Aspergerjev sindrom. Damodar, Kranj, 2009.
 • Igra in avtizem (B. D.).
 • Jurišić, B. (1992). Avtizem. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.
 • Jurišić, D., B. Klemenc, A. in Kompan Erzar, K. (2015). Juretovo leto: Aspergerjev sindrom v sliki, zgodbi in strokovnih besedilih. Ljubljana: Center Janeza Levca Ljubljana.
 • Jurišić, D., B. (2016a). Avtizem. Interni zapiski iz izobraževanja. Neobjavljeno gradivo.
 • Jurišić, D., B. (2016b). Otroci z avtizmom: priročnik za starše in učitelje. Ljubljana: Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca.
 • Kalyva, E. (2011). Autism: educational and therapeutic approaches. Los Angeles: SAGE.
 • Kempel – MekBrajd, N. (2016). Sindrom psihologije i creva. Kako se prirodnim putem leče Autizam, ADHD/ADD, Disleksija, Dsipraksija, Depresija i šizofrenija. Modrijani doo, Šimanovci.
 • Macedoni-Lukšič, M., Jurišič, B., Rovšek, M, Melanšek V.,Potočnik Dajčman, N., Bužan, V., Cotič, J., Davidovič Primožič, B. (2009). Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje.
 • Magyar, C. I. (2011). Developing and evaluating educational programs for students with autism. New York; London: Springer.
 • Matson, J. L., Sturmey, P. (2011). International handbook of autism and pervasive developmental disorders. New York; London: Springer.
 • Maurice, C. (1998). Let me hear your voice: a family’s triumph over autism. London: Robert Hale, cop.
 • Mesibov, G., Howley, M. in Naftel, S. (2016). Accessing the curriculum for learners with autism spectrum disorders: using the TEACCH programme to help inclusion. London, New York: Routledge.
 • Mihelčič, M. (2017). Planet Asperger. Kažipot za starše otrok z motnjo avtističnega spektra. Založba Mladika.
 • Milačić I. (2006). Aspergerjev sindrom ali visoko funkcionalni avtizem. Ljubljana: Center društvo za avtizem.
 • Moyes, A. R. (2002). Addressing the Challenging Behaviour of Children with High Functioning Autism /Aserger Syndrome in the Classroom: A Guide for Teachers and Parents. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Nadel, J. (2014). How imitation boosts development: in infancy and austism spectrum disorder. Oxford: Oxford University Press.
 • Patterson, D. (2009). Avtizem: kako najti pot iz tega blodnjaka: vodnik za starše pri biomedicinski obravnavi spektra avtističnih motenj. Ljubljana: Modrijan.
 • Ravet, J. (2015). Supporting change in autism services: bridging the gap between theory and practice. London; New York: Routledge.
 • Reichow, B. (2011). Evidence-based practices and treatments for children with autism. New York: Springer Science+Business Media, LLC.
 • Roth, I. (2010). The autism spectrum in the 21st century: exploring psychology, biology and practice. London; Philadelphia: J. Kingsley: The Open University.
 • Sansosti, F., Powell- Smith, K. in Cowan, R. (2010). High- functioning autism/ Asperger syndrome in schools: assessment and intervention. New York, London: The Guilford Press.
 • Shapiro E., L. (2004). 101 ways to teach children social skills. A ready – to – Use reproducible activity book. Promoting Growth Through Knowledge.
 • Sher, B. (2009). Early intervention games. Fun, Joyful Ways to Develop Social and Motror Skills in Children with Autism Spectrum or Censory Processing Disorders. Jossey – Bass. An Imprint of Wiley.
 • Shore, S. M., Rastelli, L. G. (2006). Understanding autism for dummies. Hoboken (NJ): Wiley, cop.
 • Solomon, W. (2012). Autism and understanding: the Waldon approach to child development. Los Angeles: SAGE.
 • Todd, S. (2013). The little book of the autism spectrum. Carmarthen (Wales): Independent Thinking Press.
 • Towle, P. (2013). The early identification of autism spectrum disorders: a visual guide. London; Philadelphia: Jessica Kingsley.
 • Tustin, F. (1992). Autistic states in children. London; New York: Routledge.
 • Zimmerman, A. W. (2008). Autism: current theories and evidence. Totowa, N.J.: Humana Press.
 • Whitaker, P. (2011). Težavno vedenje in avtizem: razumevanje je edina pot do napredka. Ljubljana: Center za avtizem.
 • Wolfberg, P. (1999). Play and imagination in children with autism. New York: Teachers College Press.

Zakonodaja in smernice za delo z osebami z avtističnimi motnjami

Stopite v stik z nami

Imate za nas vprašanje? Potrebujete strokovni nasvet ali usmeritev? Potrebujete dodatne informacije o naših programih in storitvah?

Morda vas zanima tudi:

Dogodek Zmagamo, ko si pomagamo

Dogodek Zmagamo, ko si pomagamo

20. septembra tečemo za naš CPOS Z veseljem sporočamo, da nas je podjetje Plastika Skaza izbralo za prejemnike donacije, mi pa jih bomo namenili otrokom z avtizmom, ki bodo imeli pri nas sofinancirane določene programe. Prav tako bomo s pomočjo teh sredstev razvijali...

Za nami je 6. poletni tabor SAM znam v naravi

Za nami je 6. poletni tabor SAM znam v naravi

6. poletni tabor uspešno zaključen Naš tabor SAM znam v naravi, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje v projektu Avtizem SAM z drugimi se je pričel s soncem. Tudi letos smo vam mahali iz Zelenice in sicer od 10. do 14. julija 2019. Dnevi na taboru so bili čudoviti....

Prva »SAM prijazna šola« je odprla svoja vrata

Prva »SAM prijazna šola« je odprla svoja vrata

Prva »SAM prijazna šola« je odprla svoja vrata Pa jo imamo, prvo slovensko SAM prijazno šolo, ki je del projekta Avtizem - SAM z drugimi. Osnovna šola Gradec iz Litije je danes prejela priznanje in zastavo. Pred šolo bo vihrala modra zastava, ki sporoča »otroci z...

Mali SAM v vrtcu

Mali SAM v vrtcu

Vabimo vas na brezplačno predavanje Mali SAM v vrtcu Center za pomoč otrokom in staršem, Žalec v sodelovanju z Zvezo NVO za avtizem Slovenije organizira predavanje z delavnicami za vzgojiteljice predšolskih otrok, pomočnice vzgojiteljic in svetovalne delavke v vrtcih...

Uvodno predavanje Marte Meo

Uvodno predavanje Marte Meo

Uvodno predavanje Marte Meo Zveza NVO za avtizem Slovenije in Zavod – Center za pomoč otrokom in staršem, Žalec vabita na uvodno predavanje Marte Meo, pristop kot podpora pri delu z otrokom z drugačnim razvojem. O predavanju Predavanje bo v hrvaškem jeziku, gradivo...

Izobraževanje Marte Meo

Izobraževanje Marte Meo

Izobraževanje Marte Meo Zveza NVO za avtizem Slovenije in Center za pomoč otrokom in staršem, Žalec vabita na izobraževanje MARTE MEO. Pristop kot podpora pri delu z otrokom z drugačnim razvojem. Kdaj in kje Osnovno izobraževanje poteka 13. 1. in 14. 1. 2018, v...

Bodite na tekočem in se prijavite se na naše e-novičke!

Obljubimo, da vam s prijavo na naše e-novičke ne bomo zasmetili mail-boxa. V e-novičkah boste prejemali aktualne informacije o naših delavnicah in izobraževanjih, predvsem tistih, ki so brezplačne. Torej, le tisto, kar želite vedeti.
Ljubezen do dela z otroci s posebnimi potrebami je naše vodilo in naša pot.

Pin It on Pinterest